ขั้นตอนการทำความสะอาดชุดเครื่องนอน ที่ทำจากผ้าลินิน 100%

  • ถอดเครื่องนอน ผ้าลินินของคุณ ออกจากที่นอน หรือที่นอน Topper ก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อทำการถอดเครื่องนอนผ้าลินินออกจากที่นอน ที่นอน Topper แล้วให้แยกไว้ เพื่อทำการซักด้วยวิธีการเฉพาะ
  • เตรียมน้ำร้อนประมาณ 70 องศาเซลเซียสสำหรับการซักเครื่องนอนทั่วไปเอาไว้ และน้ำร้อน ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส สำหรับการซักผ้าปูที่นอนลินิน ซึ่งมีลักษณะที่บาง ดังนั้นไม่ควรใช้น้ำร้อนที่เกินกว่า 60 องศาเซลเซียสกับผ้าปูที่นอนลินิน
  • ทำการละลายน้ำยาซักผ้าแบบอ่อนๆ กับน้ำร้อนที่เตรียมไว้ เมื่อเข้ากันดีแล้ว ให้นำผ้าที่เตรียมไว้ลงซักได้เลย (แนะนำว่าควรเป็นการซักด้วยเครื่องซักผ้า เพราะด้วยอุณหภูมิของน้ำร้อนที่ใช้ซัก อาจจะไม่เหมาะกับการซักมือเท่าไหร่นัก) ควรทำให้มั่นใจว่าคุณได้ตั้งค่าเครื่องซักผ้าในโหมด Soft เพื่อที่จะไม่ทำร้ายเส้นใยของเครื่องนอน ผ้าลินินของคุณมากเกินไป
  • ทำการอบแห้งก่อนนำออกมาตาก หรือผึ่งลม
  • เมื่อเครื่องนอนแห้งสนิทดีแล้ว ให้คุณรีบเอามาใช้งานทันที โดยเฉพาะส่วนของผ้าปูที่นอน ผ้าปูที่นอน Topper เพราะผ้าลินินจะมีคุณสมบัติที่ยับได้ง่าย เมื่อทำความสะอาดแล้วไม่ควรทิ้งไว้ ให้รีบเอาออกมาใช้งานทันทีเพื่อป้องกันการยับย่นของเนื้อผ้า
  • แต่หากคุณจำเป็นต้องเก็บเครื่องนอนเอาไว้ ควรเก็บในตู้ที่ไม่มีความชื้น และไม่ควรรีดส่วนที่เป็นผ้าปูที่นอนก่อนการเก็บในตู้ นอกจากนั้นควรหลีกเลียงการเก็บเครื่องนอนผ้าลินิน ในบริเวณที่ต้องโดนแสงแดดโดยตรงอีกด้วย