ข้อดีที่นอน Topper แบบติด Cooling Pad

  • ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ไม่เก็บความร้อน : แน่นอนครับว่าที่นอน ที่นอน Topper แบบที่มีการติดแผ่น Cooling Pad นั้นจะไม่เก็บความร้อนได้ดีเท่ากับที่นอน ที่ไม่มีแผ่น Cooling Pad อยู่แล้ว ลักษณะการทำงานของแผ่นดังกล่าวนี้จะทำให้ที่นอน สามารถระบายอากาศได้ดี ความร้อนจากร่างกาย ที่ปล่อยออกมาระหว่างการนอนหลับ มักจะถูกระบายผ่านแผ่นดังกล่าวออกไปอย่างเป็นระบบ ทำให้คุณนอนหลับได้สบายตลอดทั้งคืน แม้จะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวก็ตาม
  • ที่นอน Topper ที่ติดแผ่น Cooling Pad มักเป็นที่นอน ที่สามารถกำจัดความชื้นได้เป็นอย่างดี : เพราะกระบวนการผลิตแผ่น Cooling Pad นั้นจะเน้นไปที่ความสามารถหลักๆ สองอย่างครับ คือ กำจัดความร้อน และกำจัดความชื้น เมื่อไม่มีความชื้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น? คุณก็จะสามารถนอนหลับได้ตลอดทั้งคืน โดยไม่จำเป็นต้องหลับๆ ตื่นๆ จากการที่ที่นอนมีความชื้นมารบกวนนั่นเอง
  • มักเป็นที่นอน ที่มีคุณภาพสูงและความทนทานที่สูงกว่าที่นอนปกติทั่วไป : เพราะต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้ว ที่นอนที่มีการติดตั้งแผนระบายความร้อนมานั้น มักเป็นที่นอนเม็มโมรี่โฟม และยางพารา ที่ปกติวัสดุเหล่านี้จะมีความทนทานสูงกว่าที่นอนประเภทอื่นๆ อยู่แล้ว (อายุเฉลี่ยของที่นอน Topper ยางพาราและเม็มโมรี่โฟม เกรดธรรมดาทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 10-12 ปี)
  • มักมาพร้อมกับความหนาแน่นที่ไม่แข็งมากเกินไป : เพราะการออกแบบจะต้องระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ทำให้นอนหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้น