ปัจจัยสำคัญในการเลือกที่นอน ที่นอน Topper สำหรับสองคน

  • ความหนาแน่นของที่นอน : ที่นอน Topper มีความหนาแน่นที่แตกต่างกัน แต่สำหรับการใช้งานในคู่รักหรือสามีภรรยา นั้นคุณจะต้องแน่ใจว่าที่นอน จะมีความหนาแน่นที่มากพอสำหรับกิจกรรมสำหรับคู่รักหรือไม่ โดยความหนาแน่นที่แนะนำคือ 5-7 ซึ่งเป็นระดับกลางๆ ครับ (และไม่ควรเลือกที่นอน ที่มีความหนาแน่นต่ำหรือนุ่มเกินไปนัก เพราะการใช้งานสองคน มักจะทำให้มันเสื่อมสภาพได้เร็ว)
  • ความทนทาน : อายุการใช้งานเฉลี่ยนของที่นอน และที่นอน Topper ทั่วไปแล้วอยู่ราวๆ 5-7 ปี ซึ่งมันมีผลต่อความทนทานของที่นอนด้วย ยิ่งที่นอนมีอายุการใช้งานนาน ก็มักจะมีความทนทานที่สูงกว่าที่นอนแบบอื่นๆ ดังนั้น ควรเลือกที่นอน ที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยสูงเป็นหลัก เพราะนั่นหมายถึงความทนทานที่ดีกว่านั่นเอง
  • ที่นอน Topper ของคุณไม่ควรส่งเสียงดังเกินไป : อย่างที่บอกว่า ในระหว่างการทำกิจกรรม เพราะอาจก่อให้เกิดความรำคาญ ทั้งกับผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ ที่นอน ที่นอน Topper ที่ไม่ควรเลือกมาใช้งานสำหรับกิจกรรมประเภทนี้ คือที่นอน ที่นอน Topper แบบ Innerspring หรือ แบบที่ใช้แกนกลางเป็นสปริงโลหะ ที่จะส่งเสียงเสียดสีกันดังเกินความจำเป็นเมื่อใช้งานครับ
  • ที่นอน Topper ของคุณ ควรเป็นที่นอนที่ไม่ถูกเกินไป : ควรเลือกที่นอนในช่วงราคาสูงที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถจัดซื้อได้ เพราะว่าราคามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความทนทาน ที่นอนที่ราคาถูกเกินไป มักไม่ค่อยทนทานมากนักนั่นเอง