วิธีเลือกที่นอน Topper สำหรับคนมีน้ำหนักมาก

  • ดูความหนาของที่นอน Topper  : แน่นอนว่าอันดับแรกเลยดูความหนาที่เพียงพอกับการรับน้ำหนักของคุณระหว่างการนอนครับ อย่าลืมว่าคุณจะต้องทิ้งน้ำหนักบนที่นอนหลายชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นควรเลือกที่นอนที่มีความหนามากพอและดีต่อสรีระมากที่สุด ความหนาสำหรับคนน้ำหนักมาก ที่แนะนำคือ 4 นิ้วขึ้นไปครับ
  • ดูความทนทานของที่นอน Topper : จะต้องมีความทนทานมากพอสำหรับการใช้งาน ไม่เสื่อมสภาพได้ง่าย แนะนำว่าควรเป็นที่นอนประเภทดีๆ ไปเลย หลีกเลี่ยงที่นอนคุณภาพต่ำ (ซึ่งจะมีราคาถูก) เพราะเสื่อมสภาพได้ง่าย เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง อาจยุบหรือเสียหายไปเลย
  • ขนาดของที่นอน Topper : แน่นอนว่าคนมีน้ำหนักมาก อาจจะหมายถึงคนอ้วน หรือมีพื้นที่ของร่างกาย มากกว่าคนทั่วไป ดังนั้น พื้นที่ของที่นอน จะต้องมีขนาดมากพอสำหรับการนอน (ซึ่งจะต้องมีการพลิกตัวไปมาระหว่างการนอนด้วย) ขนาดที่แนะนำสำหรับคนที่มีน้ำหนักมาก ไม่มีแนะนำแบบตายตัว แต่คุณควรทำการเผื่อไว้ เช่น หากคุณนอนบนที่นอนขนาด 5 ฟุตได้พอดี อาจจะเลือกที่นอน 5.5-6 ฟุต เพื่อเนื้อที่ในการนอนที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น
  • ความหนาแน่นของที่นอน : คนที่มีน้ำหนักมาก ย่อมจะต้องเลือกที่นอนที่มีความหนาแน่นสูง เพื่อดีต่อสรีระและรู้สึกสบายมากที่สุด ระหว่างการนอน โดยความหนาแน่นของที่นอน Topper ที่แนะนำควรเป็นความหนาแน่นประมาณ 3-6 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต ซึ่งเป็นขนาดที่สามารถรับน้ำหนักได้ดี ลดอาการปวดหลังระหว่างการนอนได้ดีด้วยเช่นกัน