5 ขั้นตอนง่ายๆ ย้ายที่นอน Topper ของคุณ

  • คลุมผ้าพลาสติก ก่อนการขนย้ายทุกครั้ง เพราะที่นอน Topper นั้นเป็นเครื่องนอน ที่ส่วนใหญ่แล้วมีน้ำหนักมาก คุณไม่สามารถที่จะถือ หรือขนมันไปได้ง่ายๆ อย่างที่คิด ระหว่างการขนย้ายอาจจะมี สิ่งสกปรกเกิดขึ้น เช่น เลอะคราบสกปรก ฝุ่นละออง เป็นต้น ดังนั้นการเคลื่อนย้ายที่นอน Topper จึงจำเป็นต้องมีการใช้ผ้าพลาสติกในการคลุมทับก่อน
  • ที่นอนส่วนใหญ่ จะสามารถพับครึ่งได้ครับ ซึ่งแนะนำว่าควรทำ เมื่อพับครึ่งที่นอน ให้รัดไว้ด้วยสายรัดพลาสติก (แบบเดียวกับที่ใช้รัดกล่องพัสดุ) การพับครึ่งที่นอน จะทำให้คุณเคลื่อนย้ายมันได้ง่ายขึ้น แม้จะมีเคลื่อนย้ายตามลำพังก็ตาม
  • หลีกเลี่ยงการลากที่นอน Topper ของคุณไปกับพื้น เพราะว่าที่นอน อาจเกิดความเสียหาย หรือมีสิ่งสกปรก ติดกับที่นอนระหว่างการเคลื่อนย้ายได้ หากจำเป็นต้องลากจริงๆ ควรหาที่รองที่ กระดาษลังเปล่า ซึ่งจะช่วยป้องกันความสกปรก ที่เกิดขึ้นระหว่างการย้ายที่นอน ได้
  • หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปยังที่ไกลๆ (เช่น ย้ายบ้าน ย้ายที่พัก) ควรพับที่นอนแล้วรัดอย่างแน่นหนา ก่อนเอาขึ้นรถ เพราะเวลาเคลื่อนย้ายอาจเกิดการกระเทือน พร้อมกันนั้นก็ควรใส่ที่นอนไว้ในหีบห่อ หรือห่อผ้าพลาสติกเอาไว้ด้วยระหว่างการเคลื่อนย้าย
  • หากเป็นไปได้ ควรเอาผ้าหรือผ้าพลาสติกที่มีลักษณะทึบแสงคลุมที่นอน Topper ของคุณเอาไว้ระหว่างการเคลื่อนย้าย ไม่ควรให้โดนแสงแดดโดยตรง (โดยเฉพาะที่นอนยางพารา และเม็มโมรี่โฟม) เพราะแสงแดดอาจมีส่วนทำให้ที่นอนของคุณเกิดความเสียหายได้นั่นเอง