6 ข้อพิจารณาเลือกที่นอน Topper

  • ที่นอน Topper สามารถรองรับแรงกระแทก หรือแรงบีบอัดได้มากแค่ไหน คือต้องบอกว่า ที่นอน Topper เป็นที่นอนที่คุณจะต้องใช้ยาวนาน จึงควรเลือกประเภทที่มีความหนาแน่น เพื่อที่จะสามารถรองรับแรงกระแทก หรือบีบอัดได้ดี เพื่อที่นอนจะไม่ยุบง่ายเกินไป
  • คนทั่วไปควรเลือกที่นอน Topper ที่มีพื้นผิวเรียบ เพราะที่นอนที่มีพื้นผิวเรียบ จะทำให้คุณนั้นหลับสบายตอลดทั้งคืนปราศจากการรบกวนจากพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบของที่นอน Topper
  • ควรเลือกที่นอน Topper ทีมีลักษณะในการควบคุมความร้อน และระบายอากาศได้เป็นอย่างดี กล่าวคือไม่เป็นแหล่งสะสมความร้อนซึ่งจะตามมาพร้อมกับเชื้อโรค เหงื่อ ไรฝุ่นและความสกปรกต่างๆ ที่นอน Topper ที่ระบายอากาศได้ดีคือ ที่นอนประเภทเม็มโมรี่โฟม ฟองน้ำ หรือที่นอนประเภทขนเป็ด/ห่าน
  • ที่นอน Topper ที่มีลักษณะที่ดีคือจะต้องมีความทนทานสูง ไม่เปี่อยหรือยุ่ยง่ายเกินไป รวมถึงจะต้องมีการบำรุงรักษาที่ดี หรือก็คือทำความสะอาดได้ง่าย(ถอดชิ้นส่วนออกมาซัก หรือตากแดดได้ง่าย) ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ง่ายเกินไปอีกด้วย
  • ที่นอน Topper ที่ดีจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ง่ายเกินไป เพราะนั่นหมายถึงความคงทนที่ต่ำ โดยเฉพาะการเลือกซื้อที่นอน Topper สำหรับการใช้งานระยะยาว จะต้องเลือกประเภทที่ไม่บางเกินไป เพราะมันมักจะเสื่อมสภาพได้ง่ายภายในไม่กี่เดือนหากมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
  • เลือกที่นอน Topper ที่มีการรับประกันเสมอ เพราะนั่นหมายถึงผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมากพอสำหรับการใช้งานระยะยาว