4 ข้อควรระวัง เมื่อทำความสะอาด ที่นอน Topper เม็มโมรี่โฟม

  • ห้ามใช้เครื่องเป่าผม (ไดร์) ในการเป่าที่นอน Topper เม็มโมรี่โฟม ให้แห้งอย่างเด็ดขาด เพราะโฟม กับความร้อนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกันครับ การใช้ไดร์เป่าผม จะทำให้ที่นอนเกิดความเสียหายได้โดยตรง และนั่นทำให้อายุการใช้งานของที่นอนนั้นสั้นลงอย่างมากด้วย
  • หลีกเลี่ยงการตากที่นอน Topper เม็มโมรี่โฟมของคุณกับแสงแดดที่มีความจัดจ้า เพราะความร้อนจากแสงแดดนั้นสามารถทำให้ที่นอนเกิดความเสียหายและเสื่อมสภาพได้โดยตรง พร้อมกันนั้น ยังอาจทำให้สีซีดลงได้อีกด้วย วิธีการทำให้ที่นอนแห้งที่ดีที่สุดคือการผึ่งมันในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น (อย่างไรก็ตามหากจำเป็นต้องตากแดด สามารถตากกับแดดอ่อนๆ ในช่วงเช้าหรือตอนเย็นได้ครับ)
  • หลีกเลี่ยงการทำให้ที่นอน Topper เม็มโมรี่โฟมแห้งด้วยการใช้เครื่องอบผ้าอย่างเด็ดขาด เพราะความร้อนจากเครื่องอบ จะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายกับที่นอนโดยตรง พร้อมกันนั้นยังจะทำให้สีซีดลงได้อีกด้วย ซึ่งความเสียหายที่เกิดจากการอบที่นอน Topper เม็มโมรี่โฟมนั้นร้ายแรงมากครับ คุณอาจจะนำมันกลับมาใช้งานไม่ได้อีกเลย เนื่องจากความเสียหายอย่างรุนแรง
  • หลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อน ในการทำความสะอาดที่นอน Topper เม็มโมรี่โฟม เพราะความร้อนจากน้ำร้อน สามารถทำความเสียหายให้เกิดขึ้นกับที่นอนได้โดยตรง ทำให้ที่นอนมีอายุการใช้งานที่สั้นลง แถมยังทำให้สีของที่นอนซีดลงได้อีกด้วยครับ