5 วิธียืดอายุการใช้งานที่นอน Topper ของคุณ

  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่นอน Topper ของคุณเสมอในเวลานอน : นั่นก็คือผ้าปูที่นอนนั่นเองครับ โดยคุณควรเลือกที่จะใช้ผ้าปูที่นอนเสมอ เพราะเมื่อเกิดความสกปรกขึ้น หรือเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ก็จะเกิดขึ้นกับผ้าปูที่นอนที่สามารถถอดออกมาซักได้ง่ายกว่าตัวที่นอน Topper นั่นเอง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ที่นอนของคุณเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและความสกปรก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสื่อมสภาพที่นอน Topper ได้
  • ควรอาบน้ำก่อนนอนทุกครั้ง : ร่างกายที่ชื้นเหงื่อ มักก่อให้เกิดการสะสมของความชื้นบนที่นอนครับ ซึ่งมันจะทำให้ที่นอ Topper ของคุณนั้นเสื่อมสภาพได้เร็ว โดยเฉพาะที่นอนประเภทขนสัตว์ หรือใยสังเคราะห์ทั้งหลาย นอกจากนั้นความชื้นจะก่อให้เกิดความสกปรก หรือเชื้อรา ซึ่งส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพโดยตรง         
  • ซักผ้าปูที่นอนของคุณทุกๆ 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง : เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกบนผ้าปูที่นอน ซึ่งความสกปรก และความชื้นจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของที่นอน Topper โดยตรง พร้อมกันนั้นสำหรับที่นอนบางประเภทที่สามารถถอดออกมาล้างหรือซักได้ ควรทำอย่างน้อยๆ 2-3 เดือนต่อครั้ง และอย่าลืมตากแดด เพื่อกำจัดกลิ่นด้วยนะครับ
  • หากเป็นไปได้ ควรทำให้ห้องนอนของคุณมีอุณภูมิที่ต่ำมากที่สุด : เช่น อาจจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเปิดใช้งานระหว่างการนอน โดยห้องนอนที่เย็นสบายจะลดการเกิดเหงื่อระหว่างการนอน ส่งผลทำให้ที่นอนแห้งมากที่สุด ไม่เกิดความชื้น ที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานที่นอน Topper โดยตรง
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารบนที่นอนอย่างเด็ดขาด เพราะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ที่นอนของคุณสะสมความสกปรก และเชื้อโรคโดยตรง อาหารบางอย่างสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อ วัสดุที่นอน Topper โดยตรงด้วย