5 สัญญาณที่บอกว่าคุณควรทำความสะอาดที่นอน Topper ของคุณได้แล้ว

  • คุณไม่ได้ทำความสะอาดที่นอน Topper เลย ภายในระยะเวลา 2-3 เดือนเป็นอย่างต่ำ ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ แนะนำว่าควรรีบทำความสะอาดที่นอน Topper โดยด่วนครับ เพราะที่นอน Topper ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตาม ควรได้รับการทำความสะอาดอย่างน้อยๆ 2-3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง เพื่อกำจัดความสกปรกหมักหมมต่างๆ ออกไป
  • คุณเริ่มเกิดอาการภูมิแพ้ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ห้ามหลีกเลี่ยงครับ เมื่อคุณเริ่มมีอาการภูมิแพ้ หายใจยาก หายใจลำบากระหว่างการนอน นั่นหมายถึงที่นอน Topper ของคุณเริ่มกลายเป็นแหล่งสะสมของไรฝุ่นแล้วนั่นเอง ซึ่งเมื่อพบเห็นสัญญาณดังกล่าว ให้รีบทำความสะอาดที่นอน Topper ของคุณทันที
  • คุณพบเห็นรอยกัดของแมลงบนร่างกายหลังการนอน เป็นไปได้ว่าที่นอนของคุณเริ่มกลายเป็นแหล่งอาศัยของแมลงกินเลือดบางชนิด เช่น ตัวเรือด แล้ว ดังนั้นหากพบเห็นว่าตนเองมีรอยการถูกกัดของแมลง ให้รีบตรวจสอบและทำความสะอาดที่นอน Topper ของคุณทันที
  • ที่นอน Topper ของคุณเริ่มที่จะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่นกลิ่นอับชื้น เหงื่อ หรือกลิ่นอาหาร (ในกรณีที่คุณชอบเอาอาหารหรือขนมมารับประทานบนที่นอน) ให้รีบทำความสะอาดที่นอนทันที เพราะหากปล่อยไว้อาจเกิดเชื้อราขึ้นครับ
  • ที่นอน Topper ของคุณมีรอยเปื้อน หรือเกิดคราบอันไม่พึงประสงค์ขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาทำความสะอาดที่นอน Topper ของคุณได้แล้ว เพราะคราบ มักมาพร้อมกับความสกปรก หมักหมม และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ นั่นเอง