5 ขั้นตอนการติดตั้งที่นอน Topper เม็มโมรี่โฟม

  • เมื่อคุณซื้อที่นอน Topper เม็มโมรี่โฟมมาใหม่ๆ นั้น ที่นอนจะถูกบรรจุในกล่อง หรือหีบห่อ แนะนำว่าควรเอาหีบห่อเข้าไปในห้องนอนบริเวณที่จะใช้งานก่อนค่อยแกะหีบห่อ เพราะการยกที่นอน Topper เข้าไปในห้องนอนภายหลังการแกะหีบห่อออกมาแล้ว เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก
  • ควรทำให้แน่ใจว่า ฟูกนอน หรือที่นอนของคุณมีพื้นผิวที่เรียบสนิท และวางได้ถูกตำแหน่ง ก่อนที่จะวางที่นอน Topper เม็มโมรี่โฟมลงไปควรตรวจสอบด้วยว่าตำแหน่งของเตียงนอนคุณ ไม่มีแสงแดดส่องถึง เพราะแสงแดดสามารถทำลายพื้นผิวของเม็มโมรี่โฟมได้โดยตรง ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
  • นำที่นอน Topper ของคุณออกจากกล่อง หรือหีบห่อ จากนั้นกางมันออกมา วางมันลงบนที่นอนในตำแหน่งที่ตรงกับฟูกนอน (หรืออ่านในคำแนะนำ) ข้อควรระวังคืออย่าเพิ่งรีบใช้งานที่นอน Topper นั้นๆ ทันทีครับ เพราะที่นอนใหม่จะมีกลิ่นของสารเคมี ซึ่งไม่พึงประสงค์แน่นอน ทางที่ดีคุณควรเอาที่นอนใหม่ กางออกแล้วผึ่งลมให้กลิ่นเหล่านั้นจางหายไปเสียก่อน ค่อยใช้ที่นอนนั้นๆ ครับ
  • ในขั้นตอนการวางที่นอน ควรดูให้แน่ใจว่า ที่นอนของคุณราบเรียบ ไม่เป็นหลุม ไม่ยุบ หรือมีส่วนที่นูนขึ้น เพราะนั่นจะทำให้การนอนของคุณเกิดความไม่สบาย เมื่อมาใช้งาน
  • เมื่อวางที่นอน Topper ลงไปบนฟูกนอนแล้ว ควรปูผ้าปูที่นอนทับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรกระหว่างการนอน และจะทำให้ทำความสะอาดที่นอนได้ง่ายกว่า