5 ขั้นตอนการติดตั้งที่นอน Topper ขนสัตว์

  • เมื่อคุณซื้อที่นอน Topper ขนสัตว์มาใหม่ๆ นั้น ที่นอนจะถูกบรรจุในกล่อง หรือหีบห่อ แนะนำว่าควรเอาหีบห่อเข้าไปในห้องนอนบริเวณที่จะใช้งานก่อนค่อยแกะหีบห่อ เพราะการยกที่นอน Topper ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหน เข้าไปในห้องนอนภายหลังการแกะหีบห่อออกมาแล้ว เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก (โดยเฉพาะที่นอนขนสัตว์ ที่มีเส้นใยด้านนอก อาจทำให้เกิดขุยได้ง่าย ถ้าไปเกี่ยว หรือกระทบกับอะไรเข้า)
  • แกะที่นอนออกมาผึ่งลมไว้ก่อนประมาณ 1-2 ก่อนการใช้งานจะดีที่สุดครับ เพราะที่นอน Topper ขนสัตว์ก็เหมือนๆ กับที่นอนประเภทอื่นที่มักจะมีกลิ่นของสารเคมี ติดมาในแพคเกจเสมอ ดังนั้นคุณจึงควรผึ่งที่นอน ให้กลิ่นดังกล่าวหายไปก่อน จึงใช้งานที่นอนนั้นได้
  • ก่อนการติดตั้งแผ่นที่นอน Topper ขนสัตว์คุณควรตรวจสอบฟูกนอนของคุณ ว่าราบเรียบเหมาะกับการติดตั้งที่นอน Topper ลงไปหรือไม่ ไม่ควรปล่อยให้ฟูกนอนมีรอยยุบ หรือนูนขึ้น เพราะนั่นจะทำให้เมื่อคุณวางแผ่นที่นอน Topper ลงไปจะทำให้เกิดการนอนไม่สบาย และอาจทำให้แผ่นที่นอนของคุณเกิดความเสียหายได้เช่นกัน
  • ควรวางที่นอน Topper ให้ตรงกับเหลี่ยมมุม และความกว้างขาวของที่นอน หากวางไม่ตรงตำแหน่งที่เหมาะสม เวลานอนคุณจะกดทับส่วนที่ยื่นออกมาและทำให้ที่นอนเกิดความเสียหายได้
  • ควรแน่ใจว่าเตียงนอนของคุณแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักฟูกนอน และที่นอน Topper ได้ (รวมถึงน้ำหนักตัวผู้นอนด้วย)