5 สัญญาณที่บอกว่าคุณควรเปลี่ยนที่นอน Topper ใหม่ได้แล้ว

  • คุณมักจะตื่นมาพร้อมกับความปวดเมื่อย ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเสมอ : อันนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า ที่นอน Topper ของคุณกำลังเสื่อมสภาพ เพราะไม่สามารถให้ความสบายระหว่างการนอนได้อีกต่อไปแล้ว กรณีนี้ให้คุณรีบทำการเปลี่ยนที่นอนโดยด่วนครับ เพราะหากทิ้งไว้ ฝืนใช้งานที่นอน Topper เก่าต่อไป อาจจะส่งผลต่อสรีระในระยะยาวได้
  • คุณรู้สึกว่าที่นอนที่อื่น นั้นให้ความสบายกว่าที่นอนของคุณ : เช่น ที่นอนของโรงแรม ที่สามารถให้ความสะดวกสบายกับคุณได้ดีกว่าที่นอนที่บ้าน อาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าได้เวลาในการเปลี่ยนที่นอน และที่นอน Topper ใหม่ เพราะนั่นหมายถึงว่า คุณภาพของที่นอนคุณกำลังเสื่อมลงนัจนไม่มีคุณภาพเหลือมากพอที่จะให้ความสะดวกสบายกับคุณได้เท่ากับที่อื่น
  • ที่นอน Topper ของคุณเกิดความเสียหายที่สามารถมองเห็นได้ชัด : เช่น เก่าซีด , ฉีกขาด , เป็นขุย , ไส้ด้านในโผล่ออกมาให้เห็นตามตะเข็บที่ปริ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนที่นอน Topper ของคุณโดยด่วน เพราะนั่นหมายความว่า ที่นอนของคุณน่าจะเกิดความเสียหายอย่างมาก หรือ เก่ามากจนเสื่อมสภาพแล้ว
  • คุณเหนื่อยมากแม้จะนอนบนที่นอน Topper ทั้งคืนก็ตาม : สาเหตุก็เพราะว่าที่นอน Topper เกิดการเสื่อมสภาพแล้ว จึงทำให้คุณนอนแล้วรู้สึกไม่สบายตัวนั่นเอง
  • ที่นอน Topper ของคุณมีอายุ 5-7 ปีขึ้นไป : พูดง่ายๆ คือเก่าแล้ว เสื่อมสภาพ ควรเปลี่ยนที่นอน Topper หรือฟูกนอนใหม่ เพื่อความสบายระหว่างการนอนมากที่สุด