5 ขั้นตอนการติดตั้งที่นอน Topper ยางพารา

  • เมื่อคุณซื้อที่นอน Topper ยางพาราใหม่ๆ นั้น ที่นอนจะถูกบรรจุในกล่อง หรือหีบห่อ แนะนำว่าควรเอาหีบห่อเข้าไปในห้องนอนบริเวณที่จะใช้งานก่อนค่อยแกะหีบห่อ เพราะการยกที่นอน Topper เข้าไปในห้องนอนภายหลังการแกะหีบห่อออกมาแล้ว เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก ที่นอน Topper ยางพาราส่วนใหญ่เป็นที่นอนที่ไม่สามารถพับเก็บได้ จะต้องยกเข้าไปทั้งผืน นั่นจึงทำให้การติดตั้งค่อนข้างลำบาก (เพราะที่นอน Topper ประเภทนี้มักจะมีน้ำหนักมาก)
  • ควรทำให้แน่ใจว่าที่นอน Topper ของคุณนั้น พร้อมสำหรับการใช้งานจริงๆ นั่นคือ ควรปล่อยที่นอนเอาไว้ 1-2 วันให้กลิ่นของสารเคมี และกลิ่นน้ำยางจางลงก่อนนำมาใช้งาน (เพราะบางคนก็ไม่ถูกกับกลิ่นน้ำยางเอาเลย) ไม่ควรรีบใช้งานทันที เพราะคุณมักจะต้องทนกับกลิ่นฉุนของที่นอนใหม่หลายวัน
  • ควรทำให้แน่ใจว่า ที่นอน หรือฟูกนอนของคุณ (ที่จะใช้ ที่นอน Topper ปูทับลงไป) มีความราบเรียบมากพอสำหรับการปูที่นอน Topper นะครับ เพราะหากที่นอนไม่มีความราบเรียบมากพอ เช่น ยุบ หรือมีส่วนที่นูนขึ้นแล้วฝืนๆ ใช้ไป ก็จะทำให้ที่นอนเกินความเสียหายได้นั่นเอง
  • ควรวางที่นอน Topper ให้ตรงกับเหลี่ยมมุม และความกว้างขาวของที่นอน หากวางไม่ตรงตำแหน่งที่เหมาะสม เวลานอนคุณจะกดทับส่วนที่ยื่นออกมาและทำให้ที่นอนเกิดความเสียหายได้
  • ควรแน่ใจว่าเตียงนอนของคุณแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักฟูกนอน และที่นอน Topper ได้ (รวมถึงน้ำหนักตัวผู้นอนด้วย)