5 ขั้นตอนการติดตั้งที่นอน Topper ขนเป็ดหรือขนห่าน

  • เมื่อคุณซื้อที่นอน Topper ขนเป็ดหรือขนห่านมาใหม่ๆ นั้น ที่นอนจะถูกบรรจุในกล่อง หรือหีบห่อ แนะนำว่าควรเอาหีบห่อเข้าไปในห้องนอนบริเวณที่จะใช้งานก่อนค่อยแกะหีบห่อ เพราะการยกที่นอน Topper (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่)เข้าไปในห้องนอนภายหลังการแกะหีบห่อออกมาแล้ว เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก คือมันอาจจะไม่ได้เคลื่อนย้ายลำบากหรือมีน้ำหนักอะไรมากมายหรอกครับ แต่อาจจะทำให้ที่นอนเจอกับฝุ่น หรือคราบความสกปรกต่างๆ ระหว่างการขนย้ายได้
  • เมื่อแกะที่นอน Topper ออกจากหีบห่อแล้ว ควรปล่อยไว้ให้กลิ่นสารเคมีจากกระบวนการผลิต และกลิ่นจากหีบห่อ ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่พึงประสงค์มากนักจางไปก่อน อย่าเพิ่งนำเอามาใช้งานครับ ปล่อยไว้สัก 1-2 วัน ก่อนค่อยนำมาใช้งาน ให้กลิ่นมันจางลงก่อน
  • อย่าลืมดูด้วยว่า ฟูกนอนของคุณ ที่จะใช้ Topper ปูทับลงไปนั้น มีความราบเรียบหรือไม่ เพราะหากมีจุดที่ไม่ราบเรียบแล้วปูที่นอน Topper ทับลงไปเลย เมื่อใช้งานจะเกิดความรู้สึกไม่สบายตัว และอาจส่งผลเสียต่อที่นอน ทำให้ที่นอนเสื่อมสภาพได้เร็วมากขึ้นก็เป็นได้
  • เมื่อวางที่นอน Topper ลงไปบนฟูกนอนแล้ว ควรปูผ้าปูที่นอนทับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรกระหว่างการนอน และจะทำให้ทำความสะอาดที่นอนได้ง่ายกว่า
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งที่นอน Topper ขนเป็ดหรือขนห่านลงบนที่นอนที่เสื่อมสภาพ หรือฉีกขาด เพราะอาจจะทำให้ที่นอน Topper ของคุณเกิดความเสียหายได้