ความหนาแน่นของที่นอน Topper ยอดนิยม

  • ที่นอน Topper ความหนาแน่น 2-3 ปอนด์ ต่อลูกบาศก์ฟุต : เป็นความหนาแน่น ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มที่นอน Topper ที่ราคาไม่แพงมากนัก ซึ่งความหนาแน่นดังกล่าวนั้น มีความหนาแน่นเพียงพอสำหรับการใช้งานแล้ว แต่จะต้องเป็นการใช้งานร่วมกับที่นอน หรือฟูกนอน ไม่ควรใช้งานเดี่ยวๆ เพราะความหนาแน่นดังกล่าว ไม่สามารถที่จะช่วยให้เกิดความสบายระหว่างการนอนได้ดีนัก นอกจากนั้นแล้ว ที่นอน Topper ที่มีความหนาแน่น 2-3 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต ยังเป็นที่นอน ที่ไม่แนะนำ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังด้วย
  • ที่นอน Topper ความหนาแน่น 3-5 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต : เป็นความหนาแน่นปานกลาง ที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปครับ ซึ่งความหนาแน่นระดับนี้ สามารถพบได้มากในกลุ่มที่นอน Topper ประเภทโฟม หรือเม็มโมรี่โฟม และที่นอน Topper ยางพารา ซึ่งนอนประเภทดังกล่าวจะไม่นุ่ม หรือแข็งมากเกินไป กำลังพอเหมาะกับความหนาแน่น 3-5 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่เหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดหลัง ปวดเอวระหว่างการนอนหลับ เพราะความหนาแน่นดังกล่าวจะทำให้ร่างกายของผู้นอนจมลงเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวดมากขึ้น หากใช้ในระยะยาว
  • ที่นอน Topper ความหนาแน่น 6 ปอนด์ ต่อลูกบาศก์ฟุต : จัดว่าเป็นความหนาแน่น ของที่นอน Topper ในระดับสูงสุด ซึ่งที่นอนจะมีความแน่น สามารถรับน้ำหนักผู้นอนได้ดี และ ช่วยดอาการปวดหลังระหว่างการนอนได้ดีที่สุด เหมาะกับผู้ที่มีอาการดังกล่าว และเหมาะกับการใช้งานร่วมกับฟูกนอน หรือใช้งานเดี่ยวๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตามข้อเสียคือมักมีราคาแพงที่สุดนั่นเอง