ปัจจัยเสี่ยงของโรคข้ออักเสบ (นอนหลับไม่สบายเพราะปวดข้อ) มีอะไรบ้าง

  • พันธุกรรม : บางคนนั้นจะมีลักษณะทางพันธุกรรม ที่ทำให้เกิดปัจจัยเยง ในการเกิดโรคข้ออักเสบได้ อย่างไรก็ตามไม่พบมากนักเมื่อเทียบกับคนทั่วไป
  • อายุ : อายุถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบได้ครับ เพราะเมื่อคุณอายุมากขึ้น อวัยวะต่างๆ รวมถึงกระดูกก็ย่อมเสื่อมลง นั่นจึงทำให้เกิดอาการปวดที่บริเวณข้อต่อ ระหว่างการนอนหลับได้
  • เพศ : ต้องบอกว่าสำหรับผู้หญิงนั้นจะมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการข้ออักเสบ ระหว่างการนอนได้มากกว่าผู้ชายครับ เพราะโดยลักษณะทางกายภาพแล้ว โครงกระดูกของผู้หญิงมักจะมีความเปราะบางมากกว่าของผู้ชาย แต่สำหรับผู้ชายนั้นอาจจะมีการเกิดขึ้นของโรคไขข้อชนิดอื่นอย่างเกาต์ได้ด้วย
  • การเลือกที่นอน ที่ไม่เหมาะสม : การเลือกที่นอน และที่นอน Topper ที่ไม่เหมาะสมสำหรับร่างกาย และท่านอน มักก่อให้เกิดอาการไขข้ออักเสบได้ง่ายเช่นกัน เพราะเมื่อคุณนอนบนที่นอนที่ไม่เหมาะสม กระดูก และข้อต่ออาจจะเสื่อมได้ง่ายขึ้น ดังนั้นให้พิจารณาจากน้ำหนักร่างกายคุณก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อเลือกที่นอน และที่นอน Topper ที่เหมาะสมกับร่างกาย แล้วควรดูด้วยว่าคุณชอบนอนท่าไหน จากนั้นเลือกที่นอน ที่นอน Topper ที่ช่วย Support ท่าทางการนอนนั้นๆ ของคุณ
  • อาการบาดเจ็บ : จากการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกับกระดูก และข้อต่อ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้คุณเกิดอาการข้ออักเสบได้เช่นกัน
  • น้ำหนัก : น้ำหนักตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งด้วยครับ ที่มีผลต่อโรคข้ออักเสบ เพราะเมื่อคุณน้ำหนักตัวมากเกินไป มันจะเป็นภาระต่อกระดูก ในการรับน้ำหนักโดยตรงนั่นเอง