เทคนิคการนอนหลับในห้องนอน ที่ร้อนเกินไป

  • เลือกที่นอน และที่นอน Topper ที่เหมาะสมกับการนอนหลับ ในช่วงอากาศร้อน โดยควรเลือกที่นอน Topper ที่ไม่มีการสะสมความร้อนได้ง่าย ระบายอากาศได้ดี หรือเลือกประเภทที่มีการออกแบบมาเพื่อลดความร้อนระหว่างการนอนหลับโดยตรง เช่น ที่นอน Topper ประเภทเจลเม็มโมรี่โฟม ทำให้คุณสามารถนอนหลับได้อย่างสบายแม้ จะเป็นช่วงที่อากาศร้อนก็ตาม
  • หากเป็นไปได้ ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องนอน จะช่วยทำให้คุณนั้นหลับสบายได้ง่ายมากขึ้นด้วย
  • การลดอุณหภูมิของร่างกายคุณก่อนนอน ก็จะช่วยให้หลับได้ง่ายมากขึ้นในช่วงที่อากาศร้อน ควรทำการอาบน้ำเย็นๆ ก่อนเข้านอน คุณจะรู้สึกว่าหลับได้ง่ายมากขึ้น
  • การดื่มน้ำเย็นๆ ก่อนนอน ก็จะช่วยทำให้คุณนั้น สามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายมากขึ้น เพราะน้ำเย็นๆ จะเข้าไปช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย ทำให้คุณหลับลงได้ง่ายมากขึ้น หรือถ้าในช่วงอากาศร้อนคุณมักจะคอแห้งระหว่างการนอนหลับ ทำให้สะดุ้งตื่นกลางดึก ก็อาจจะเลือกวิธีวางขวดน้ำไว้ข้างเตียงเพื่อนำมาดื่มได้ง่าย(แก้คอแห้ง) ด้วย อย่างไรก็ตามหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำในปริมาณมากเกินไป เพราะมันจะทำให้คุณปวดปัสสาวะระหว่างการนอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วย
  • หากอากาศร้อนอบอ้าวมากเกินไป คุณอาจจะเลือกนอนคนเดียว แทนที่จะนอนร่วมกับคู่ของคุณ เพื่อลดอุณหภูมิระหว่างการนอนลงก็ได้ เช่นอาจจะเลือกใช้ที่นอน ที่นอน Topper แบบพับได้สำหรับนอนแยก ออกมานอนคนเดียว ก็จะทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น ในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวครับ