เคล็ดลับสำหรับการนอนตะแคงให้สบายตลอดทั้งคืน

  • ค้นหาที่นอน ที่นอน Topper ที่รองรับการนอนหลับ โดยการนอนตะแคงเป็นเวลานานๆ แนะนำเป็นที่นอนที่มีความนุ่ม หรือความหนาแน่นปานกลาง ไม่แข็งหรือไม่อ่อนยวบเกินไป  และควรเป็นที่นอนแบบเม็มโมรี่โฟม ที่จะรองรับร่างกายของคุณในท่านอนตะแคงได้ดีที่สุด และที่นอน Topper ประเภทเม็มโมรี่โฟม ยังช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายของคุณได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการเจ็บปวดเรื้อรังจากท่านอนตะแคงได้อีกด้วย
  • อย่ากดน้ำหนักไปที่ไหล่และสะโพกมากเกินไประหว่างการนอน เพราะเป็นจุดอ่อน ที่สามารถบาดเจ็บได้ง่าย หากกดทับเป็นเวลานานๆ
  • การนอนคะแตง บนที่นอน Topper ที่เหมาะสมควรใช้งานร่วมกับหมอนที่เหมาะสมด้วย เพราะมันจะช่วยรองรับน้ำหนักศีรษะของคุณได้ดีที่สุด หัวของคุณจะไม่ต้องกดลงบนที่นอน ที่นอน Topper โดยตรง
  • ควรเลือกใช้หมอนบางๆ สอดระหว่างขาทั้งสองข้างของคุณระหว่างการนอนหลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายกดน้ำหนักลงบนสะโพกมากเกินไป และป้องกันไม่ให้หัวเข่าทั้งสองข้างนั้น กระแทกเข้าหากันระหว่างที่คุณกำลังนอนหลับ
  • สำหรับคนที่กำลังตั้งครรภ์ การเลือกนอนตะแคงถือเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะเป็นท่าที่ปลอดภัยกับคุณมากที่สุด อย่างไรก็ตามทำให้แน่ใจว่าคุณตะแคงไปทางด้านซ้าย ซึ่งจะเป็นท่านอนตะแคงที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
  • สำหรับคนที่ชอบนอนตะแคง การเลือกหมอนข้างมาใช้กอดระหว่างการนอนหลับ จะทำให้ลดความเสียหาย หรือความเจ็บปวดที่หัวไหล่ระหว่างการนอนได้ดี
  • หลีกเลี่ยงการนอนหลับด้วยท่าตะแคง บนที่นอน Topper ที่อ่อนนุ่มเกินไป เพราะร่างกายของคุณจะจมลงไปในที่นอนทำให้ส่วนหัวไหล และสะโพกนั้นมีอาการปวดได้ง่าย