ข้อควรพิจารณา สำหรับการเลือกที่นอน ของคนที่มีน้ำหนักตัวมาก

  • คุณเป็นคนที่นอนหลับแล้วมักเกิดความร้อนหรือความชื้นหรือไม่ : สำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 230 ปอนด์ หรือประมาณ 104 กิโลกรัมขึ้นไปถือว่าคุณเป็นคนที่อ้วนมาก ดังนั้นการเลือกที่นอน ไม่จำเป็นจะต้องดูที่เรื่องการรับน้ำหนักเพียงอย่างเดียว แต่ให้ดูเรื่องของวัสดุด้วยครับ ว่ามันระบายอากาศได้ดีมากน้อยแค่ไหน เพราะคนอ้วนมักมีเหงื่อเยอะกว่าคนปกติ เมื่อมีเหงื่อเยอะ ความร้อนและความชื้นก็ตามมา ดังนั้นเรื่องของการหาที่นอน Topper ที่มีความสามารถในการระบายความร้อน และไม่สะสมความชื้นมากเกินไป น่าจะเป็นข้อพิจารณาแรกๆ สำหรับคุณ
  • คุณจะต้องดูเรื่องของอายุการใช้งานด้วย : อายุการใช้งานมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความทนทาน ดังนั้นคุณจึงควรเลือกประเภทที่นอน ที่นอน Topper ที่มีความทนทานสูง มีอายุการใช้งานเฉลี่ยในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อรองรับการใช้งานของคุณได้โดยไม่ทำให้มันเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด
  • คุณนอนหลับร่วมกับคู่นอนหรือไม่ : คุณควรจะต้องเลือกที่นอน ที่มีความหนาแน่น เหมาะสม สำหรับคนสองคน (ถ้าน้ำหนักตัวต่างกันมาก ควรเลือกที่นอนประเภท “ความหนาแน่นแบบคู่” ซึ่งจะมีการผลิตที่นอนที่มีความหนาแน่นต่างกัน) นอกจากนั้นควรเลือกที่นอน ที่มีวัสดุที่ไม่ส่งเสียงรบกวนระหว่างการนอน อันเกิดจากการพลิกตัวด้วย
  • หากเป็นไปได้ ควรเลือกที่นอน Innerspring หรือไม่ก็ Hybrid จะดีที่สุด : เพราะเป็นที่นอน ที่นอน Topper ที่เหมาะสำหรับคนน้ำหนักมากที่สุด และมีความทนทานสูง ทั้งการนอนหลับ และการรองรับการใช้งานอย่างอื่น เช่น การนั่งบนขอบเตียง เป็นต้น