5 สัญญาณที่บอกว่าคุณควรปรับเปลี่ยนคุณภาพการนอนหลับของคุณได้แล้ว

  • คุณใช้เวลามากกว่า 30 นาที ในการนอนหลับ นับจากเวลานอนที่กำหนดไว้ จัดว่าเป็นสัญญาณสำคัญครับ ที่บ่งบอกว่าคุณควรเปลี่ยนการนอนหลับของคุณเพื่อปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับได้แล้ว โดยสาเหตุที่ทำให้คุณหลับได้ช้าลง อาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ / คาเฟอีนก่อนนอน , ความเครียด เป็นต้น โดยมากมักเกิดจากนิสัยการนอนที่ไม่ค่อยดีเป็นหลัก ให้คุณสำรวจแล้วปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน
  • คุณเป็นโรคนอนไม่หลับ คุณก็จะไม่สามารถหลับได้อย่างมีคุณภาพ มักหลับได้ช้า หรือไม่หลับเลย นอกจากนั้นยังอาจมีอาการหลับๆ ตื่นๆ ทำให้การพักผ่อนไม่เต็มที่ ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวม
  • คุณตื่นนอนบ่อยครั้ง ในหนึ่งคืน มักเป็นสัญญาณที่ว่าคุณควรปรับเปลี่ยนคุณภาพการนอนใหม่เช่นกัน เพราะมันอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เป็นโรคนอนไม่หลับ เครียด ที่นอน หรือที่นอน Topper ที่คุณใช้ไม่เหมาะสมกับการนอนของคุณเป็นต้น
  • หลังจากตื่นนอนระหว่างคืนแล้ว คุณหลับต่อได้ยาก อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น คุณอาจเป็นโรคนอนไม่หลับ หรือมีพฤติกรรมในการนอนที่ไม่ดี เช่น การเล่นมือถือเมื่อตื่นนอนทันที จะทำให้ร่างกายหลับต่อได้ยาก
  • คุณใช้งานที่นอน หรือที่นอน Topper ที่ไม่เหมาะสม หรือใช้งานที่นอนดังกล่าวมานานจนมันหมดอายุการใช้งาน ก็มักจะทำให้คุณเกิดอาการไม่สบายตัว และหลับได้ยาก นอกจากนั้นมักจะส่งผลต่อสุขภาพไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้นหากที่นอน ที่นอน Topper ของคุณเก่าเกินไป และไม่เหมาะกับการใช้งานตามนิสัยการนอนของคุณ ก็ควรเปลี่ยนตามความเหมาะสม