5 สิ่งที่ห้ามทำหากอยากพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ

  • หลีกเลี่ยงการเล่นสมาร์ทโฟนก่อนนอน : การใช้งานสามาร์ทโฟนก่อนนอน นั้นส่งผลต่อการนอนหลับของคุณโดยตรง เพราะแสงที่ออกมาจากหน้าจอสมาร์ทโฟน จะทำให้ดวงตาของคุณเกิดอาการเหนื่อยล้า แสบ หรือหลับได้ยากขึ้น นอกจากนั้นเวลาใช้งานก็มักจะติดลม เล่นแล้วเลิกยาก เวลานอนก็จะคลาดเคลื่อนไป
  • ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนนอน : แอลกอฮอล์นั้นมีฤทธิ์ในการกระตุ้นเลือดลมโดยตรง ทำใหคุณนอนหลับได้ยาก ถ้าไม่เมาจริงๆ จะรู้สึกว่าหลับลงได้ยากมาก แต่ถ้าดื่มจนเมาก็จะทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เต็มที่ เพราะแอลกอฮอล์จะทำหน้าที่กดประสาทโดยตรง
  • ดูหนังหรือโทรทัศน์ก่อนนอน : เหตุผลเดียวกับการเล่นสมาร์ทโฟนก่อนนอน โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะมีแสงที่ออกมาจากหน้าจอ และทำให้คุณหลับได้ยาก นอกจากนั้นยังทำให้เวลาการนอนหลับพักผ่อนของคุณเกิดความคลาดเคลื่อน จากการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ในลักษณะติดลม
  • ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเครียดก่อนนอน : เช่นการทำงาน การใช้ความคิด หรือการคิดถึงสิ่งที่ทำให้เครียด ก็มักจะทำให้คุณหลับได้ยาก และหลับๆ ตื่นๆ ดังนั้นควรทำร่างกายให้เกิดการผ่อนคลายมากที่สุดก่อนนอนจะดีกว่าครับ
  • ใช้ที่นอน หรือที่นอน Topper ไม่เหมาะสมสำหรับการนอนของคุณ : ที่นอน ที่นอน Topper ที่ไม่เหมาะสม มักจะก่อให้เกิดปัญหาการนอนหลับไม่สนิท หลับไม่สบาย หรือหลับๆ ตื่นๆ ได้ง่าย เช่น ในกรณีที่เลือกที่นอนแข็งหรือนุ่มเกินไป เลือกที่นอนที่มีการผลิตจากวัสดุที่ไม่เหมาะกับตัวคุณเองและท่าทางการนอน เป็นต้น ดังนั้นควรดูว่าคุณเหมาะกับที่นอน Topper แบบไหน และทำการเปลี่ยนมาใช้ที่นอนนั้นๆ จะทำให้การนอนหลับของคุณมีคุณภาพขึ้นอย่างมาก