ปัญหาที่นอน ที่นอน Topper หย่อนคล้อยเกิดจากอะไร

  • การใช้งานบ่อยเกินไป : แม้ว่าที่นอน และที่นอน Topper จะมีความทนทาน สามารถรองรับการใช้งานได้หลายปีก็ตาม แต่ถ้าเกิดมีการใช้งานบ่อย หรือหนักเกินไป ที่นอน Topper ก็จะเสื่อมสภาพและเกิดการหย่อนคล้อยได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานบ่อยเกินไป ส่วนมากแล้วนอกจากการนอนหลับ ยังมีการขึ้นไปนั่งเล่นบนที่นอน การนั่งเล่นบนขอบที่นอน ด้วย ดังนั้นระมัดระวัง ใช้งานที่นอน ที่นอน Topper เพื่อการนอนหลับเพียงอย่างเดียวจะดีกว่า
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานเกินไป : ที่นอน และที่นอน Topper ต่างก็มีอายุการใช้งานด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งโดยปกติแล้วอายุการใช้งานเฉลี่ยคือ 5-7 ปี เมื่อผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไป อาจทำให้ที่นอนของคุณหย่อนคล้อยได้ด้วยเช่นกัน
  • การขาดการดูแลรักษา หรือการดูแลรักษาที่ผิดวิธี : ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ที่นอน ที่นอน Topper ของคุณนั้นเสื่อมสภาพได้เร็ว เช่น การซักที่นอน ที่นอน Topper อย่างผิดวิธี ดังนั้นคุณควรอ่านวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้องจากฉลากที่ติดไว้บนที่นอน หรือคู่มือ เพื่อการทำความสะอาดที่ถูกต้อง (และควรทำความสะอาดอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์)
  • ภาพห้องนอนที่มีความชื้นสูง : ก็อาจจะทำให้ที่นอน Topper ของคุณนั้นเกิดการย่อนคล้อยครับ เพราะความชื้นจะทำให้แผ่น หรือแกนกลางที่นอนเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนดนั่นเอง
  • การวางที่นอน บนพื้นผิวที่ไม่เรียบเสมอกัน : ทำให้ที่นอน ที่นอน Topper ต้องรับน้ำหนักโดยไม่ได้เฉลี่ยไปยังส่วนต่างๆ ของที่นอน ส่งผลทำให้แผ่น หรือแกนด้านในหย่อนคล้อยได้ง่าย