ป้องกันการเลื่อนของที่นอน Topper อย่างไร

  • การใช้สายรัด : ที่นอน Topper ส่วนใหญ่จะมีส่วนของสายรัดมาให้ เพื่อติดตั้งมันเข้ากับฟูกนอนของคุณ ควรทราบว่าที่นอน Topper เป็นแผ่นที่จะติดตั้งบนที่นอนอีกทีหนึ่ง หากวางไว้เฉยๆ โดยไม่มีจุดยึดจะทำให้ที่นอน Topper เกิดอาการเลื่อนไหลออกจากที่นอน ดังนั้น คุณควรทำการติดตั้งสายรัดที่นอน Topper เข้ากับฟูกนอนให้แน่นหนา เพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของที่นอน Topper ระหว่างการนอนหลับครับ
  • เลือกที่นอน Topper ที่ไม่เลื่อนไหลง่าย : เช่น ที่นอนยางพารา หรือเม็มโมรี่โฟม พวกนี้จะไม่มีการเลื่อนไหลได้ง่ายมากเท่ากับที่นอน Topper แบบขนสัตว์ หรือแบบขนนก อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นคนที่นอนดิ้น ก็อาจจะมีแนวโน้มทำให้ที่นอนเลื่อนไหลออกจากกันได้ง่ายด้วย ในกรณีนี้ควรคิดตั้งสายรัดให้แน่นหนาครับ
  • เลือกใช้เสื่อกันลื่นเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของที่นอน Topper : ปกติแล้วเสื่อกันลื่น สามารถใช้งานในห้องน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลื่นไหล ในภาวะที่เท้าของคุณเปียกชื้น แต่คุณสามารถที่จะ DIY หรือดัดแปลงมาใช้งานร่วมกับที่นอน Topper แทนก็ได้ครับ โดยทำการสอดเสื่อดังกล่าวไว้ระหว่างกลาง ของที่นอน Topper และฟูกนอน จะช่วยให้ที่นอน Topper ไม่เลื่อนไหลได้ง่ายนั่นเอง
  • เทปกาว : สำหรับที่นอนบางประเภท เช่น ยางพารา ที่มีความทนทาน คุณสามารถเลือกใช้เทปกาว ในการยึดมันเข้ากับที่นอน Topper ได้เลยโดยตรง แต่ก็ควรเป็นเทปกาวที่ไม่ทิ้งคราบกาวเหนอะหนะหลังจากใช้งานครับ