ขั้นตอนการกำจัดหมัดออกจากที่นอน ที่นอน Topper ของคุณ

  • ทำการแยกผ้าห่มของคุณออกจากที่นอน และทำการแยกส่วนของผ้าปูที่นอน ออกจากที่นอน หรือที่นอน Topper ของคุณ เพื่อที่ว่าเราจะสามารถนำเอาผ้าที่แยกออกมาได้นี้ไปทำความสะอาด โดยการซักเพื่อกำจัดหมัด ที่อาจซ่อนตัวในผ้าเหล่านี้ (หรือถ้าฟูกนอน และที่นอน Topper ของคุณสามารถซักได้ ก็ให้ซักรวมกันไปเลย) ข้อควรจำ คุณจำเป็นต้องแยกผ้าดังกล่าวออกมาจากเสื้อผ้าปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้หมัดแพร่กระจายไปยังเสื้อผ้าปกติของคุณ
  • ทำการซักตามปกติ และล้างผ้าด้วยน้ำร้อน เพื่อใช้อุณหภูมิฆ่าเชื้อ และตัวหมัดที่ติดบนผ้า และเครื่องนอนเหล่านั้น ในส่วนที่ซักไม่ได้ควรเอาไปตากแดด หรือผึ่งลมจนแห้งสนิท เพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีตัวหมัดเหลืออยู่
  • เมื่อที่นอน ที่นอน Topper และเครื่องนอนต่างๆ แห้งสนิทดีแล้ว ก่อนการติดตั้งเหมือนเดิม อย่าลืมทำการใช้ผงกำจัดแมลง หรือน้ำยากำจัดแมลง มาโรยที่เตียง เน้นเฉพาะส่วนที่เป็นรอยต่อ หรือเป็นซอกเป็นหลืบ เพราะเป็นส่วนที่ตัวหมัดมักหลบมุมอาศัยอยู่ ทิ้งเตียงที่โรย หรือฉีดน้ำยาฆ่าแมลงไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง จึงเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดตามจุดที่โรยผงฆ่าแมลง เพื่อทำความสะอาด และกำจัดตัวหมัดอีกรอบหนึ่ง
  • ในส่วนของที่นอน ที่นอน Topper และเครื่องนอน ที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ ให้สเปรย์ด้วยน้ำยาฆ่าแมลงอีกครั้ง ก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อป้องกันการเกาะตัวของหมัด
  • ทิ้งให้เครื่องนอนทั้งหมดแห้งสนิทดีแล้ว จึงนำกลับมาใช้งานต่อ