ข้อเสียที่นอน Topper ขนนก ที่คุณควรรู้

  • ความทนทานต่ำ : ข้อดีมากมายของที่นอน Topper ขนนก / ขนเป็ด / ขนห่านนั้นไม่สามารถปกปิดความจริงที่ว่า มันเป็นที่นอนที่มีความทนทานต่ำได้ โดยเมื่อมีการใช้งานไประยะหนึ่ง ที่นอนมักจะกลายเป็นก้อน จากการที่เส้นใย ขนนกด้านในนั้นมักจะม้วนรวมๆ กันส่งผลทำให้ที่นอนกลายเป็นก้อน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วมักขึ้นกับเกรดของวัสดุ และวิธีการดูแลรักษาด้วยหากดูแลถูกวิธี ที่นอน Topper ก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
  • มีกลิ่นได้ง่าย : จากการสอบถามผู้ใช้ที่นอน Topper แบบขนนก / ขนเป็ด / ขนห่าน หลายๆ คนนั้นให้ความเห็นตรงกันว่าที่นอน ขนนก / ขนเป็ด / ขนห่าน มักมีกลิ่นได้ง่าย อันเนื่องมาจากลักษณะเส้นใยของ ขนนก / ขนเป็ด / ขนห่าน ที่เก็บกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดี คุณควรเอาที่นอนของคุณออกมาทำความสะอาด และผึ่งลมเป็นประจำ เพื่อป้องกันปัญหานี้ครับ
  • ทำความสะอาดได้ค่อนข้างยาก : มีที่นอน Topper ขนนก / ขนเป็ด / ขนห่าน ไม่กี่ประเภทเท่านั้น ที่ให้คุณซักได้ ส่วนใหญ่แล้วจะต้องซักแห้งเอา ซึ่งนั่นทำให้ที่นอน Topper ขนนก / ขนเป็ด / ขนห่าน เป็นที่นอน ที่จัดว่าทำความสะอาดยากกว่าที่นอนประเภทอื่นๆ
  • เมื่อใช้ไปสักพัก เส้นใยขนมักโผล่ออกมา : ทำให้เกิดความรำคาญ ซึ่งคุณอาจจะต้องเสียเวลาในการซ่อมแซม และทำความสะอาดขน ขนนก / ขนเป็ด / ขนห่าน ที่โผล่ออกมาเหล่านั้น