ที่นอนเม็มโมรี่โฟม ลังไข่ ไม่เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นของสารเคมี : แม้ว่าที่นอน Topper เม็มโมรี่โฟม ลังไข่ จะเป็นที่นอน ที่มีจุดเด่นต่างๆ มากมาย แต่มันก็มีข้อเสียที่เด่นชัดหลายอย่างครับ หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกลิ่นสารเคมี ที่มักเกิดขึ้นกับที่นอนเม็มโมรี่ โฟม ทุกรูปแบบ ควรทราบว่าที่นอนเม็มโมรี่โฟม เป็นที่นอนที่ได้รับการสังเคราะห์ขึ้นผ่านกระบวนการทางเคมีเป็นหลัก ทำให้มันมักมีกลิ่นของสารเคมีที่แรงกว่าที่นอน Topper ประเภทอื่น แม้จะสามารถกำจัดได้ก็ตาม แต่ก็มักจะทิ้งกลิ่นจางๆ ไว้เสมอ ที่นอน Topper เม็มโมรี่โฟม ลังไข่ จึงอาจจะไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นของสารเคมีบนที่นอนนั่นเอง
  • คนที่ไม่ชอบความร้อน และความชื้นที่เกิดขึ้นบนที่นอน : สิ่งหนึ่งที่ ที่นอน Topper เม็มโมรี่ โฟม ทำได้ดีก็คือเรื่องของการสะสมความร้อนครับ ซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับผู้นอนเลย เพราะความร้อนเมื่อสะสมถึงระดับหนึ่งแล้วมักทำให้เกิดความชื้น จากเหงื่อที่ระเหยออกมาจากร่างกายผู้นอนได้ นั่นทำให้การนอนหลับไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเท่าที่ควร ดังนั้นหากคุณขี้ร้อน เหงื่อออกง่าย แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงที่นอน Topper เม็มโมรี่โฟม ทุกรูปแบบครับ
  • คนที่มีอาการปวดที่บริเวณคอ ไหล่ และหลังส่วนล่าง : รวมถึงบริเวณบั้นเอว ก็ไม่ควรเลือกใช้ที่นอนประเภทนี้ครับ เพราะมันไม่สามารถช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้ดีเท่ากับที่นอน Topper เม็มโมรี่โฟมแบบอัดเป็นแผ่น ซึ่งถ้าหากคุณมีอาการปวดบริเวณดังกล่าว ควรเลือกที่นอน Topper เม็มโมรี่โฟม แบบเป็นแผ่นดีกว่า