เทคนิคการใช้ห้องนอนและที่นอนของคุณเพื่อการนอนหลับอย่างเหมาะสม

  • การเลือกใช้ที่นอน หรือที่นอน Topper ที่เหมาะสมสำหรับการนอนมากที่สุด จะช่วยทำให้คุณนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งคืน ไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บหรือปวดที่ร่างกายระหว่างการนอน นอกจากนั้น ที่นอน และที่นอน Topper ที่เหมาะสม ยังช่วยทำให้คุณผ่อนคลายมากที่สุดระหว่างการนอนหลับอีกด้วย
  • ควรใช้ที่นอน หรือที่นอน Topper ตลอดจนห้องนอนของคุณเพื่อการนอนหลับพักผ่อนเท่านั้น ไม่ควรทำกิจกรรมอย่างอื่นในห้องนอน หรือบทที่นอน เช่นการทำงาน หรือการดูหนังฟังเพลงบทที่นอน เพราะมันจะทำให้สมองของคุณนั้นไม่เชื่อโยงห้องนอนกับการนอนหลับ ทำให้คุณหลับได้ยากมากขึ้น และอาจจะส่งผลเรื้อรังกลายเป็นทำให้คุณเป็นโรคนอนไม่หลับได้ในที่สุด
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งนาฬิกาในห้องนอนของคุณ ปกติแล้วเมื่อคุณนอนหลับได้ยาก มักจะดูนาฬิกาเสมอๆ นี่คือความเครียดที่เกิดขึ้นจากการนอนไม่หลับ ซึ่งมันยิ่งจะส่งผลทำให้คุณนอนหลับได้ยากมากขึ้นไปอีก ดังนั้นหลีกเลี่ยงการดูนาฬิกาเมื่อนอนไม่หลับไปซะ เพื่อเป็นการไม่กดดันตัวเองครับ
  • อย่านอนแช่บนเตียงเมื่อคุณนอนไม่หลับ เพราะยิ่งจะทำให้คุณเกิดอาการกระวนกระวาย และความเครียดจากการที่นอนไม่หลับ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการนอนแช่บนเตียงซะ แล้วลุกขึ้นมาหาอะไรทำประมาณ 15-20 นาทีแล้วกลับไปนอนใหม่ จะทำให้คุณหลับได้ง่ายขึ้น
  • หลีกเลี่ยงการนอนบนที่นอน หรือที่นอน Topper ที่นุ่มหรือแข็งเกินไป เพราะมันอาจจะทำให้คุณเกิดอาการเจ็บหรือปวดระหว่างการนอน ส่งผลทำให้เกิดการนอนหลับๆ ตื่นๆ ซึ่งเมื่อตื่นกลางดึก อาจจทำให้คุณหลับต่อได้ยากนั่นเอง