ปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เกิดอาการปวดไหล่เรื้อรัง ระหว่างการนอนหลับ

  • อายุ : อายุถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดอาการปวดไหล่เรื้อรังระหว่างการนอนหลับครับ เพราะเมื่อคุณอายุมากขึ้น อวัยวะต่างๆ รวมถึงกระดูกก็ย่อมเสื่อมลง นั่นจึงทำให้เกิดอาการปวดไหล่ ระหว่างการนอนหลับได้
  • เพศ : ต้องบอกว่าสำหรับผู้หญิงนั้นจะมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการปวดไหล่เรื้อรัง ระหว่างการนอนได้มากกว่าผู้ชายครับ เพราะผู้หญิงจะมีช่วงไหล่ที่แคบกว่า ในขณะที่สะโพกจะกว้างกว่าผู้ชาย เมื่อนอนในท่าตะแคง จะทำให้น้ำหนักมารวมที่ไหล่เยอะกว่าสะโพก และเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณนั้นปวดไหล่ได้นั่นเอง
  • การขาดการออกกำลังกาย : ก็เป็นแนวโน้ม ที่จะทำให้คุณเกิดอาการปวดไหล่เรื้อรัง ระหว่างการนอนหลับได้ด้วย ดังนั้นคุณควรหาโอกาสออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อและกระดูกนั้นสามารถรองรับน้ำหนักร่างกายได้ดี (และทำให้ร่างกายเบาลงผ่านกระบวนการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก) จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอาการปวดไหล่ระหว่างการนอนหลับ บรรเทาลง
  • การเลือกที่นอน ที่ไม่เหมาะสม : การเลือกที่นอน และที่นอน Topper ที่ไม่เหมาะสมสำหรับร่างกาย และท่านอน มักก่อให้เกิดอาการปวดไหล่ได้ง่ายเช่นกัน ดังนั้นพิจารณาจากน้ำหนักร่างกายคุณก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อเลือกที่นอน และที่นอน Topper ที่เหมาะสมกับร่างกาย แล้วควรดูด้วยว่าคุณชอบนอนท่าไหน จากนั้นเลือกที่นอน ที่นอน Topper ที่ช่วย Support ท่าทางการนอนนั้นๆ ของคุณ
  • ปัจจัยที่เกี่ยวกับการทำงาน : การทำงานบางประเภทมักก่อให้เกิดอาการปวดไหล่โดยตรงเช่น งานแบกหาม ซึ่งหากคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบงานได้ ควรไปพบแพทย์เพื่อช่วยบรรเทาอาการดังกล่าว