เหตุผลที่ที่นอน Topper ยางพาราเหมาะกับการใช้งานในหน้าร้อน แม้มันจะเก็บความร้อนได้ดีก็ตาม

  • ไม่เป็นแหล่งสะสมเหงื่อ และความสกปรก : แม้ว่าที่นอน Topper แบบยางพารามักสะสมความร้อนได้ดีกว่าที่นอนประเภทอื่นๆ อยู่บ้าง แต่คุณสมบัติของเนื้อยางจะไม่ทำให้เหงื่อไคลเกิดการสะสมได้ง่าย ดังนั้นที่นอนจะไม่เปียกชุ่มระหว่างการนอนหลับในหน้าร้อน อันเกิดจากเหงื่อนั่นเอง
  • เคลื่อนย้าย ทำความสะอาดได้ง่าย : ที่นอน Topper ยางพาราปกติสามารถถอดออกมาจากปลอกเพื่อเคลื่อนย้าย หรือทำความสะอาดได้ง่ายดายมาก อาจจะง่ายกว่าที่นอนประเภทอื่นๆ ด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามทำให้แน่ใจว่าที่นอน Topper ยางพาราของคุณจะไม่โดนแดดจัดๆ ระหว่างการทำความสะอาดหรือการผึ่งลม เพราะนั่นจะส่งผลเสียต่อเนื้อยางโดยตรง
  • สามารถใช้ร่วมกับแผ่นเจลลดความร้อนได้ : หากคุณไม่พอใจกับเนื้อยางที่สะสมความร้อนได้ง่าย อาจจะเลือกเพิ่มแผ่นที่นอนเจลลดความร้อนเข้ามาเพื่อลดอุณหภูมิระหว่างการนอนหลับได้อีกด้วย ซึ่งแผ่นเจลดังกล่าวจะทำให้คุณเย็นสบายระหว่างการนอนได้มากพอสมควร แม้จะไม่ค่อยสะดวกในการติดตั้งอยู่บ้างสำหรับกับที่นอน Topper ยางพารา
  • มักมีการออกแบบที่ช่วยระบายอากาศได้ดีขึ้น : การผลิตที่นอน Topper ยางพาราในปัจจุบัน ได้มีการออกแบบให้ระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเจาะรูที่นอน ให้อากาศสามารถไหลเวียนได้ง่ายขึ้น หรือการเลือกหล่อแผ่นยางให้บางลง ทำให้ช่วยลดการสะสมความร้อนลง เป็นต้น ซึ่งเราจะพบว่าในปัจจุบัน ที่นอน Topper ยางพาราไม่เก็บความร้อนมากเหมือนกับที่นอนยางพารายุคก่อนแล้ว