5 เทคนิคป้องกันห้องนอนของคุณจากแมลงรบกวน

  • ระมัดระวังตัวเอง : แน่นอนว่าบางครั้งการที่แมลงรบกวนสามารถเข้ามาถึงห้องนอนของคุณได้ก็เพราะติดมาจากคุณนั่นเองครับ เช่น แมลงสาบหรือหนูที่ติดมากับสิ่งของบางอย่าง ที่คุณเอามาจากภายนอก ดังนั้นระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างดี ตรวจสอบตนเองให้ดีว่าคุณจะไม่เป็นพาหะนำแมลงหรือสัตว์รบกวนเข้ามาในบ้าน หรือห้องนอนเสียเอง
  • การตรวจสอบ และทำความสะอาดที่นอนเป็นประจำ : แมลงรบกวน หรือสัตว์รบกวนบางประเภท มักซ่อนตัวในที่นอนของคุณ หรือบริเวณใต้เตียง ดังนั้นคุณควรทำความสะอาดที่นอน และที่นอน Topper ของคุณเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแมลงรบกวนฝังตัวอยู่ อาจมีการฉีดพ่นสเปรย์ประเภทกำจัดแมลงเป็นครั้งคราว (เฉพาะที่นอน และที่นอน Topper ที่สามารถฉีดพ่นได้)
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร หรือขนม ในห้องนอน : เพราะเศษอาหาร สามารถดึงดูดแมลงรบกวนหรือสัตว์รบกวนได้ คุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้รับประทานอะไรในห้องนอน ซึ่งสามารถทิ้งเศษอาหารไว้ในบริเวณห้อง หรือหากจำเป็นต้องรับประทานอาหารในห้องนอน (เช่น ตอนป่วย) ก็จะต้องเก็บเศษอาหาร และทำความสะอาดอย่างดีทุกครั้ง
  • การควบคุมความชื้นและความสะอาด : ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยป้องกันห้องนอน และบ้านของคุณจากแมลงรบกวน เพราะความชื้นและความสกปรก อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงรบกวนบางประเภท เช่น แมลงสาบ มด เป็นต้น การควบคุมความชื้นหรือความสะอาดในห้องนอน หรือบ้าน จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแมลงรบกวนได้มาก
  • กำจัดแหล่งที่มาของแมลง หรือสัตว์รบกวน : โดยการเรียกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกำจัดแมลงมืออาชีพที่สามารถกำจัดถึงต้นตอที่มาของแมลงและสัตว์รบกวนได้