3 สิ่งที่อากาศในห้องนอน หรือบ้าน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณ

  • หากคุณภาพของอากาศในห้องนอนไม่ดีพอ มักจะส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ อันนี้ไม่ได้เป็นการกล่าวเกินจริงนะครับ เพราะอากาศในบ้านนั้นสามารถทำให้คุณมีความเสี่ยงดังกล่าวได้จริงๆ โดยอากาศในบ้าน(โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในบริเวณเขตเมือง) มักจะมีการปนเปื้อนสารพิษอย่างพวกควันรถยนต์ ฝุ่นละออง ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารพิษอื่นๆ ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิดหากสูดดมเข้าไปเป็นประจำ ดังนั้นคุณควรทำให้แน่ใจว่าห้องนอนหรือบ้านของคุณมีอากาศที่สะอาดพอสำหรับป้องกันโรคดังกล่าว ผ่านการใช้เครื่องฟอกอากาศ และใช้ต้นไม้ในการช่วยดูดสารพิษรอบบ้าน
  • หากอากาศในห้องนอนของคุณ มีฝุ่นละอองมากเกินไป มักส่งผลทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ และหอบหืดได้ง่าย เนื่องจากฝุ่นนั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคร้ายดังกล่าว คุณจึงต้องทำให้ห้องนอน และบ้านปราศจากฝุ่นมากที่สุด ผ่านการทำความสะอาดเป็นประจำ (เน้นบริเวณเครื่องนอน ที่นอน ที่นอน Topper และโซฟา ที่สามารถสะสมฝุ่นได้ดี) นอกจากนั้นการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศก็เป็นสิ่งที่ห้องนอนของคุณและบ้านของคุณควรทำเพื่ออากาศที่สะอาดสดชื่นขึ้น
  • อากาศที่มีฝุ่นละอองและความชื้น สามารถส่งผลต่อการนอนหลับได้เป็นอย่างดี เพราะฝุ่นและความชื้นนั้นทำให้ร่างกายนอนหลับได้ไม่สบายอย่างแน่นอน คุณจึงต้องทำให้แน่ใจว่าห้องนอน และบ้านของคุณมีการดูแลเรื่องฝุ่นและความชื้นที่ดี มีการควบคุมไม่ให้มีฝุ่น หรือความชื้นมากเกินไป การเลือกทำความสะอาดเครื่องนอน ที่นอน และที่นอน Topper เป็นประจำ สามารถป้องกันปัญหาได้มากครับ