4 เหตุผลที่บ้าน หรือห้องของคุณควรเลือกใช้บริการกำจัดแมลงเสมอ

  • ช่วยป้องกันโรคบางอย่างที่มากับแมลงได้ เพราะสิงหนึ่งที่เราไม่ค่อยรู้กันก็คือ แมลง หรือพืช บางอย่างสามารถเป็นพาหะนำโรคจากสัตว์ หรือแมลงมาสู่คนได้ เช่น โรคฉี่หนู (หนูเป็นพาหะ) โรคไข้เลือดออก (ยุงเป็นพาหะ) โรคทีเกิดจากแบคทีเรีย ที่มีแมลงสาบเป็นพาหะ เป็นต้น ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างมากที่บ้านของคุณควรจะต้องใช้บริการกำจัดแมลงเสมอ เพื่อให้มืออาชีพมาควบคุมปริมาณแมลงที่อยู่ในบ้าน
  • ช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของคุณให้ดีขึ้น เพราะแมลงบางอย่างสามารถที่จะทำให้คุณนั้นหลับยาก เช่น ยุง ซึ่งมกัจะรบกวนการนอนหลับของคุณเสมอ (และยังปล่อยเชื้อโรคให้กับคุณด้วย) นอกจากนั้นแมลงบางประเภท เช่น แมลงสาบ ยังมักก่อให้เกิดความรำคาญผ่านเสียงได้อีกด้วย เพราะมันมักออกหากินและรื้อเศาอาหารกับถังขยะของคุณในเวลาที่คุณกำลังนอนหลับ
  • แมลงบางประเภทก่อให้เกิดความคันกับคุณโดยตรง เช่น เรือด ที่มักจะฝงตัวในที่นอน และที่นอน Topper ของคุณ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความรำคาญดังกล่าวแล้ว ยังส่งผลทำให้เกิดโรคร้ายแรงอีกด้วย เช่น ไข้เลือดออกจากยุง ดังนั้นการเลือกทำความสะอาดที่นอน Topper แม้จะช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่ควรเลือกเสริมบริการจากบริษัทกำจัดแมลงด้วยอย่างน้อยทุกปี
  • ช่วยป้องกันบ้าน จากความเสียหาย เพราะอย่างที่รู้กัน ว่าแมลงบางประเภทอย่างปลวก สามารถกัดกินโครงสร้างของบ้านจากภายในได้ การเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดแมลง จึงสามารถช่วยป้องกันบ้านจากความเสียหายในระยะยาวได้นั่นเอง