4 เทคนิคทำงานอย่างมีสมาธิ ในห้องนอนที่ทำเป็นมุมสำหรับออฟฟิศ

  • ห้องต้องโปร่ง โล่ง และสะอาดมากพอ : ห้องนอน ที่ใช้เป็นห้องทำงานด้วย ควรมีความสะอาดมากพอสำหรับการทำงาน ทำให้แน่ใจว่าห้องนอนและที่นอน ที่นอน Topper ของคุณสะอาดมากพอที่จะไม่เป็นแหล่งสะสมฝุ่น และความอับชื้น รวมถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ถ้าห้องของคุณดูสะอาดสะอ้านมันก็ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างไม่มีอะไรมารบกวนใจ
  • มีแสงเพียงพอกับความต้องการ : ห้องนอนที่มีการจัดแต่งสำหรับการทำงาน ควรเป็นห้องนอน ที่มีแสงสว่างมากพอสำหรับการทำงานด้วย ห้องควรมีหน้าต่าง และแหล่งกำเนิดแสงอย่างโคมไฟ ที่เพียงพอ และควรเป็นแสงที่ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกแสบตาในเวลาทำงาน เท่านี้คุณก็จะสามารถทำงานในห้องนอนได้อย่างมีสมาธิแล้วครับ
  • มีความเงียบสงบมากพอ : บรรยากาศการทำงานที่ดีควรเป็นบรรยากาศที่มีความเงียบสงบ มากพอสำหรับการทำงาน เพราะหากห้องของคุณมีเสียงอึกทึก หรือมีเสียงรบกวนมากเกินไป คุณจะไม่มีสมาธิในการทำงานเท่าที่ควร นอกจากนั้น บรรยากาศที่เงียบสงบ ยังช่วยลดความเครียดที่เกิดระหว่างการทำงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ดังนั้นทำให้แน่ใจว่าห้องนอนของคุณ ไม่มีเสียงอึกทึกรบกวนการทำงาน (หากมีควรหาวิธีหลีกเลี่ยง เช่น ติดตั้งผนังกันเสียงรบกวน)
  • อากาศในห้องต้องถ่ายเท : ห้องอากาศที่ไม่ถ่ายเทได้สะดวก มักก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัด ทั้งในเวลาทำงานและเวลาพักผ่อน ดังนั้นทำให้แน่ใจว่าห้องของคุณโล่งพอสำหรับการถ่ายเทของอากาศ ตรวจสอบ ที่นอน และที่นอน Topper ตลอดจนเครื่องนอนต่างๆ ให้แน่ใจว่าไม่มีความอับชื้น หรือฝุ่นเกิดขึ้น