4 ขั้นตอนการดูแลที่นอน สำหรับผู้ป่วยโควิด 19

  • ทำความสะอาดที่นอนเป็นประจำ : เพราะต้องบอกว่าเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือที่เรียกกันว่า โควิด 19 นั้นเป็นเชื้อที่มีการปนเปื้อนในสารคัดหลั่งจำพวกน้ำมูก หรือน้ำลาย เพราะมันจัดว่าเป็นโรคปอดประเภทหนึ่ง ดังนั้นในการใช้งานที่นอนของผู้ป่วย ย่อมจะมีเชื้อโรคติดมากับเครื่องนอน เช่น หมอน ผ้าหุ่ม ที่นอน และที่นอน Topperอยู่แล้ว การทำความสะอาดที่นอน ที่นอน Topper เป็นประจำ (ทุกวันได้ยิ่งดี) ย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเอง (แต่ก็อย่าลืมป้องกันตัวเองโดยการสวมถุงมือ หน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อน หรือเครื่องมือในการป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าวด้วย
  • ควรมีที่นอน 2 ชุด : เพื่อสับเปลี่ยนในการใช้งานและการทำความสะอาด เพราะการทำความสะอาดที่นอน ที่นอน Topper ของผู้ป่วยโรคหวัดโคโรนา นั้นจะต้องมีการผึ่งแดด เพื่อใช้ความร้อนกำจัดไวรัส นอกจากนั้นเครื่องนอนอื่นๆ ควรเตรียมสำรองไว้ 2 ชุดด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว
  • อย่าลืมฉีดพ่นสเปรย์ ฆ่าเชื้อ : ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์การอนามัยโลก ทุกครั้งที่ทำความสะอาดที่นอน โดยการฉีดพ่นควรทำทั่วห้องนอน ไม่เจาะจงเฉพาะเขตเตียงนอนเท่านั้น เพราะเชื้อประเภทนี้สามารถฟุ้งกระจายได้ง่าย จึงควรที่จะทำความสะอาดห้องน้อนทั้งหมดไปเลย
  • หลีกเลี่ยงการตากเครื่องนอน นอกบ้าน : เพราะเชื้อโรคสามารถฟุ้งกระจายได้ระดับหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงในการติดโรคกับผู้อื่น ดังนั้น ควรซักทำความสะอาด และตากเครื่องนอนในบ้าน จะช่วยป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อได้ดีที่สุด