5 เทคนิคการเลือกเครื่องนอน สำหรับหอพักในมหาวิทยาลัยของคุณ

  • เลือกที่นอน Topper ก่อนเลยเป็นอันดับแรก เพราะหอพักในมหาวิทยาลัยนั้น จะมีแค่ฟูกนอนให้ (หรือบางทีไม่มีฟูกให้เลย) ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องการเป็นอันดับแรกคือที่นอน Topper ที่เหมาะสำหรับตัวคุณเอง ในการใช้งานระหว่างการพักอาศัย (อย่าลืมฟูกนอนด้วยกรณีที่หอพักมีให้แค่เตียงเปล่าๆ )
  • การเลือกเครื่องนอนอื่นๆ ที่เหมาะสม ก็เป็นอีกรายการหนึ่งควรต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับการย้ายเข้าไปอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย เครื่องนอนควรเป็นแบบที่สามารถซักทำความสะอาดได้ง่าย และไม่ควรเป็นแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายยากอย่างผ้านวมผืนใหญ่ๆ เพราะมักก่อให้เกิดความยุ่งยากในการทำความสะอาด
  • อย่างไรก็ตาม การใช้งานอย่างสบายถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงก่อนเป็นอันดับต้นๆ เพราะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มักเป็นชีวิต ที่มีการทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนอย่างหนัก ดังนั้น คุณจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อนที่ดี และการเลือกที่นอน ที่นอน Topper และเครื่องนอนที่เหมาะสม ให้ความสบายมากที่สุด สามารถทำให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ในทุกๆ วัน
  • หากหอพักของคุณมีความยุ่งยากในการทำความสะอาดเครื่องนอน เช่น ไม่มีโซนสำหรับการซักผ้า การเลือกเครื่องนอน ประเภทปิคนิค สามารถทำให้คุณทำความสะอาดมันได้ง่าย เพราะสามารถเคลื่อนย้ายออกมาทำความสะอาดด้านนอกหอพักได้ง่ายกว่าเครื่องนอนประเภทอื่น
  • หมอน เป็นสิ่งที่คุณต้องเตรียมให้พร้อม สำหรับการพักในหอพักของมหาวิทยาลัย เพราะโดยทั่วไปแล้ว จะไม่มีการแจกจ่ายหมอนให้ใช้งาน และต่อให้แจก คุณก็ไม่อยากจะใช้หมอนที่คนอื่นใช้มาแล้วหรอก