5 เทคนิคการจัดการพื้นที่ว่างในห้องนอนรวม (หอพัก)

  • การเลือก ที่นอน และที่นอน Topper ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะสมสำหรับการนอนคนเดียว เป็นทางเลือกที่ดีในการบีบพื้นที่ให้ห้องดูกว้างมากขึ้น เพราะโดยปกติแล้วห้องนอนรวมในหอพัก คุณไม่จำเป็นต้องนอนคู่กับใครอยู่แล้ว ดังนั้นการเลือกที่นอน หรือที่นอน Topper สำหรับการใช้งานจึงควรเลือกประเภทที่นอนคนเดียวเป็นหลัก
  • สำหรับบริเวณปลายเตียง คุณสามารถเลือกชั้นวางเล็กๆ ที่มีลิ้นชัก สำหรับการเก็บพวกรองเท้า หรือเครื่องใช้เล็กๆ น้อย ๆเอาไว้ได้ นี่เป็นเทคนิคในการประหยัดพื้นที่ใช้สอบอีกวิธีหนึ่ง อย่างไรก็ตามควรทำให้แน่ใจว่าปลายเตียงของคุณไม่ได้ติดกับผนังด้านใดด้านหนึ่งของห้อง
  • การสร้างพื้นที่เพิ่มในตู้เสื้อผ้า เพื่อเก็บของเล็กๆ น้อยๆ ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี ในการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของห้อง หากเป็นไปได้ควรเลือกตู้มาใช้งานเอง ในแบบที่มีลิ้นชักด้านในมากพอสำหรับการเก็บของเป็นหมวดหมู่ อย่างไรก็ตามหอพักบางที่ไม่สามารถเอาตู้เข้าไปได้ คุณอาจจะเลือกทำเป็นชั้นเก็บของ DIY เพื่อเพิ่มความจุในการใช้เก็บของมากขึ้น
  • คุณสามารถเลือกใช้พื้นที่ใต้เตียง ในการเก็บสิ่งของบางอย่างได้ เช่น เสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้ใช้ (นานๆ ใช้ที) โดยการเก็บลงในกระเป๋า แล้วสอดเข้าไว้ใต้เตียงอย่างเป็นระเบียบ อย่างไรก็ตามควรทำให้แน่ใจว่าคุณดูแลรักษาความสะอาดเรื่องฝุ่นที่ดีพอ
  • โต๊ะสำหรับใช้งาน คุณควรเลือกซื้อประเภทที่มีพื้นที่หรือลิ้นชักพอสมควรสำหรับการเก็บหนังสือและแล็ปท็อปของคุณ