4 เหตุผลไม่ควรให้เด็กเล็กขึ้นไปบนที่นอนของคุณ (หรือนอนร่วมกัน)

  • ความปลอดภัย : เตียงนอน โดยเฉพาะที่นอนที่มีการเสริมที่นอน Topper ลงไปนั้นมักจะสูงกว่าเตียงที่ใช้ฟูกนอนปกติ จึงไม่ควรที่จะให้เด็กเล็กขึ้นไปเล่นบนนั้น เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุในการพลัดตกลงมารับบาดเจ็บได้ง่าย นอกจากนั้นพ่อแม่ก็ไม่ควรที่จะนอนร่วมกับเด็ก เพราะอาจทำให้พ่อแม่กลิ้งตัวทับเด็กในระหว่างการนอนหลับได้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
  • ความสกปรก : เด็กเล็กสามารถสร้างความสกปรกให้เกิดขึ้นบนที่นอนของคุณได้ไม่ยากครับ เพราะเด็กเล็กนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ บางทีขึ้นไปเล่นบนเตียงนอนแล้วอาจจะมีการปัจสาวะ อุจจาระใส่ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของน้ำมูก น้ำลาย ที่อาจเปรอะเปื้อนที่นอน หรือที่นอน Topper ของคุณได้ ซึ่งคราบที่เกิดจากสิ่งสกปรกเหล่านี้ มันทำความสะอาดได้ยากมากๆ
  • การเสื่อมสภาพของที่นอน : สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าถ้าหากมีเด็กเล้กขึ้นไปใช้งาน เพราะเด็กเล็กมักอยู่ไม่สุขตามสัญชาตญาณของเด็กที่กำลังซน อาจจะก่อความเสียหายให้กับเครื่องนอน ที่นอน และที่นอน Topper ของคุณได้ง่ายนั่นเอง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว หลีกเลี่ยงการนำเอาเด็กเล็กไปไว้บนที่นอนของคุณอย่างเด็ดขาดจะดีที่สุด
  • การฝึกนิสัย : พ่อแม่บางคนสามารถฝึกนิสัยลูกๆ ของคุณได้ด้วยการแยกเตียงนอนกันตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ จะทำให้เด็กสามารถนอนตามลำพังได้ตั้งแต่ยังเล็กๆ ดีกว่าจะปล่อยให้นอนกับพ่อแม่ไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะทำให้แยกตัวนอนได้ช้ากว่า