5 เทคนิคการดูแลผ้าปูที่นอนสีขาว ที่ใช้งานร่วมกับที่นอน Topper

  • เลือกผ้าปูที่นอน ที่เหมาะสมสำหรับที่นอน Topper ของคุณ ควรทราบว่าที่นอนแต่ประเภทนั้น ไม่เหมือนกัน ที่นอนบางประเภทมีเส้นใยที่นุ่มนวล เหมาะกับผ้าปูที่นอนประเภทผ้าไหม หรือผ้าลินิน ที่มีความนุ่มลื่นมากที่สุดแต่ถ้าเป็นที่นอน ที่นอน Topper ประเภทที่มีเส้นใยหยาบกระด้าง เช่น ที่นอนเส้นใยธรรมชาติ  ผ้าปูที่นอนของคุณก็ควรจะเป็นผ้าฝ้าย หรือผ้าใยสังเคราะห์ เป็นต้น
  • การซักผ้าปูที่นอน ควรซักด้วยผงซักฟอกในปริมาณไม่มากเกินไป เพราะจะทำให้สีหม่นได้เร็ว (ถ้าเป็นผ้าปูที่นอน สีอื่น มักจะซีดเร็ว) นอกจากนั้นยังอาจทำให้ผ้าเป็นขุยได้ง่าย และหากไม่จำเป็นจริงๆ ควรซักผ้าในน้ำเย็น ไม่ควรซักในน้ำอุ่น เพราะน้ำอุ่นสามารถทำลายเส้นใยได้โดยตรง
  • หลีกเลี่ยงการซักผ้าปูที่นอนสีขาว ร่วมกับผ้าอื่นๆ เพราะคงไม่ต้องบอกกันว่า มันจะทำให้เกิดการตกสีจากผ้าอื่นๆ ได้ง่ายมาก ดังนั้นให้แยกซักเฉพาะเลยสำหรับผ้าปูที่นอน นอกจากนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงการแช่ผ้าไว้นานเกินไป เพราะมันจะส่งผลต่อเส้นใยของผ้าปูที่นอนนั้นๆ ได้ด้วย
  • หลีกเลี่ยงการปั่นผ้าปูที่นอนนานเกินไป เพราะอุณหภูมิจากเครื่องปั่น สามารถทำลายเส้นใยของผ้าปูที่นอนได้ ดังนั้นควรปั่นผ้าในเวลาที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งานของมันให้ยาวนานมากที่สุด
  • เลือกใช้ผงซักฟอก หรือน้ำยาซักผ้า ชนิดอ่อน ที่เหมาะกับผ้าปูที่นอนที่คุณใช้อยู่มากที่สุด (สามารถอ่านได้ในฉลากบนผ้าปูที่นอนของคุณ ว่าเหมาะกับน้ำยาซักผ้าแบบไหน)