วิธีการดูแลห้องนอนแบบผิดๆ ที่ไม่ควรทำ

  • ไม่เก็บที่นอนภายหลังจากตื่นนอน : แน่นอนว่าที่นอนนั้นมักจะสกปรก และยับยู่ยี่ได้ง่าย เมื่อผ่านการใช้งานมาแล้วอย่างน้อย 1 คืน ดังนั้นคุณจึงควรเก็บที่นอนให้เรียบร้อย โดยการตากหรือผึ่ง พวกผ้าห่มหรือเครื่องนอนที่สามารถถอดออกได้ง่าย ส่วนที่นอน และ ที่นอน Topper นั้น สามารถนำออกมาผึ่งแดด หรือลมได้อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จะทำให้ลดการสะสมความอับชื้นและสิ่งสกปรกต่างๆ ลงได้เป็นอย่างดี
  • การเลือกใช้เก้าอี้ในห้องนอน : เป็นทางเลือกที่ไม่ฉลาดนัก เพราะหนึ่งคือเกะกะ สองคือ มักทำให้พื้นที่ในห้องนอนลดลงอีกด้วย นอกจากนั้นเก้าอี้ยังสามารถใช้เป็นที่พาดเสื้อผ้า หรือเครื่องนอน ในกรณีที่ขี้เกียจเก็บอีกด้วย ซึ่งมันทำให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นระเบียบ สะสมฝุ่นได้ง่ายด้วย ดังนั้นหากจำเป็นต้องเลือกใช้เก้าอี้ในห้องนอนจริงๆ จัดเก็บให้เป็นที่เป็นทาง และอย่าเอาเสื้อผ้า เครื่องนอน ไปพาดไว้จะดีกว่า
  • การทำความสะอาดห้องโดยซักผ้าปูที่นอนพร้อมกัน : เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะผ้าปูที่นอน จะถูกดึงออกไปจากที่นอน และที่นอน Topper ของคุณเพื่อทำการซัก สิ่งนี้จะก่อให้เกิดฝุ่นสะสมในที่นอนของคุณได้ง่าย ดังนั้นทางที่ดีคือ การแยกทำความสะอาดห้องนอนทั้งหมด กับการซักผ้าปูที่นอน เป็นคนละวันไปเลย จะช่วยลดฝุ่นสะสมที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดห้องได้นั่นเอง
  • ไม่ยอมทำความสะอาดที่นอนและหมอน : ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุ ที่คุณจะพบว่าห้องนอนของคุณสกปรกได้ง่ายมากๆ และสะสมฝุ่นได้ง่ายด้วยเช่นกัน ดังนั้นอย่าละเลยที่นอน ที่นอน Topper และหมอนอย่างเด็ดขาด