4 เทคนิคการจัดการห้องนอน ที่ฝุ่นเยอะ

  • ทำความสะอาดที่นอน และที่นอน Topper ของคุณเป็นประจำ เพราะที่นอนนี่แหละที่เป็นตัวการสะสมฝุ่นได้ดีกว่าอย่างอื่นภายในห้องนอน การทำความสะอาดที่นอน และที่นอน Topper อาจจะทำได้โดยการนำเอามาล้าง (ในกรณีที่เป็นประเภทล้างได้) จากนั้นนำไปผึ่งแดด เพื่อไล่ฝุ่น หากเป็นที่นอนที่ไม่สามารถล้างได้ ให้เอาที่ดูดฝุ่นขนาดเล็กมาใช้แทนครับ ข้อแนะนำคือ หากที่นอนของคุณเป็นที่สะสมฝุ่นมากเกินไป อาจจะต้องถึงเวลาในการเปลี่ยนไปใช้ที่นอนแบบที่ไม่สะสมฝุ่นแล้วล่ะ
  • การทำความสะอาดพรมในห้องนอน (ถ้ามี) พรมก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สะสมฝุ่นได้ง่ายมากๆ โดยเฉพาะพรมประเภทขนสัตว์ทั้งหลาย ดังนั้นให้ความสำคัญกับมันก่อนเป็นอันดับแรกๆ ในการทำความสะอาดห้องนอนครับ ซึ่งนอกจากพรมแล้ว คุณควรทำการดูดฝุ่นใต้พรมและใต้เตียงซึ่งเป็นจุดรวมของฝุ่นอีกจุดหนึ่งด้วย
  • การทำความสะอาดผ้าม่านห้องนอน ซึ่งผ้าม่านก็เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่ต้องบอกว่าเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นจากภายนอกได้ง่ายมากๆ ดังนั้นคุณจึงควรที่จะให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดผ้าม่านไม่แพ้เครื่องนอนของคุณเลย
  • การทำให้ห้องนอนของคุณมีอากาศถ่ายเท โดยการเปิดหน้าต่างทุกบานในห้องนอน ให้อากาศไหลเวียนได้ง่ายขึ้น และแสงแดดส่องผ่านได้ง่ายขึ้นก็เป็นอีกทางหนึ่งในการกำจัดฝุ่น และไรฝุ่นในห้องนอน อย่างไรก็ตามทำให้แน่ใจว่าคุณได้ทำความสะอาดหน้าต่างและพัดลมให้สะอาดจากฝุ่นด้วย