5 เทคนิคการจัดการกับห้องนอน ที่มีความชื้นสูง

  • ทำความสะอาดที่นอน และที่นอน Topper ของคุณเป็นประจำ เพราะที่นอนนี่แหละที่เป็นตัวการสะสมความชื้นได้ดีกว่าอย่างอื่นภายในห้องนอน การทำความสะอาดที่นอน และที่นอน Topper อาจจะทำได้โดยการนำเอามาล้าง (ในกรณีที่เป็นประเภทล้างได้) จากนั้นนำไปผึ่งแดด เพื่อไล่ความชื้น หากเป็นที่นอนที่ไม่สามารถล้างได้ ให้นำออกมาผึ่งแดดหรือผึ่งลมให้แห้งนอกจากนั้นอย่าลืมซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และทำการตากให้แห้งด้วยเช่นกัน
  • ควรทำให้ห้องนอนของคุณมีอากาศถ่ายเท โดยการเปิดหน้าต่างทุกบานในห้องนอน ให้อากาศไหลเวียนได้ง่ายขึ้น และแสงแดดส่องผ่านได้ง่ายขึ้นก็เป็นอีกทางหนึ่งในการกำจัดความชื้นในห้อง นอกจากนั้นสำหรับห้องนอนที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อย่าลืมทำความสะอาดแอร์ของคุณเป็นประจำด้วย เพราะหากละเลยมันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีเลยทีเดียว
  • สำหรับห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัว ให้ตรวจดูว่าอุปกรณ์ในห้องน้ำ มีการชำรุดหรือเกิดการรั่วซึมหรือไม่ เพราะถ้าหากมี ก็ควรรีบทำการซ่อม หากปล่อยไว้จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการทำให้เกิดความชื้นสูงในห้องนอนได้
  • การพิจารณาเลือกที่นอน และที่นอน Topper ประเภทที่ไม่เป็นแหล่งสะสมความชื้น อย่างพวกที่นอนยางพารา ที่นอนผ้าฝ้าย ฯลฯ ก็สามารถช่วยป้องกันห้องนอนของคุณไม่ให้สะสมความชื้นได้ดีอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่นอนประเภทไหน หากละเลย ไม่ทำความสะอาดตามกำหนด ก็สามารถเป็นแหล่งสะสมความชื้นและเชื้อโรคได้ไม่ต่างกัน