สิ่งที่ควรรู้ก่อนการทำความสะอาดที่นอน Topper จากคราบสกปรก

  • คุณจำเป็นต้องทำการถอดผ้าปูที่นอน ออกจากที่นอน หรือที่นอน Topper ของคุณก่อนเป็นอันดับแรก เพราะการแยกทำความสะอาดนั้นจะดีกว่า เนื่องจากผ้าปูที่นอน และส่วนของฟูกนอน และที่นอน Topper จะมีรูปแบบการทำความสะอาดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
  • คุณจำเป็นต้องรู้ว่า การทำความสะอาดที่นอน หรือที่นอน Topper ของคุณนั้น ใช้วิธีการไหนได้บ้าง เพราะที่นอน แต่ละประเภทมีวิธีการทำความสะอาดที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถที่จะรู้ได้จากการอ่านฉลากของที่นอนของคุณ หรือ อ่านคู่มือ ตลอดจนการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
  • หากจำเป็นต้องมีการกำจัดคราบเลือดออกจากที่นอน คุณควรทำให้แน่ใจถึงวิธีการที่ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นที่นอนของคุณอาจเกิดความเสียหายได้ถึงระดับเส้นใย รวมถึงการขจัดคราบที่เปรอะเปื้อนบนผิวที่นอน ก็ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณจำเป็นต้องรู้ว่า ที่นอนแบบไหน สามารถซักได้ และที่นอนแบบไหน ไม่สามารถซักได้ ผ่านการอ่านคู่มือ หรือฉลากของที่นอนนั้นๆ เพราะแม้ที่นอนบางประเภทจะดูเหมือนสามารถซักได้ปกติ แต่เมื่อซักแล้วอาจส่งผลทำให้เกิดความเสียหายถึงระดับเส้นใยได้ ดังนั้นคุณจึงควรพิจารณาให้ดีก่อนการตัดสินใจซักที่นอน หรือที่นอน Topper
  • คุณจำเป็นต้องรู้ว่า ที่นอนแบบไหน สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำเย็น หรือน้ำอุ่น เพราะอย่างที่บอกว่าที่นอน หรือที่นอนTopper แต่ละประเภทมีวิธีการทำความสะอาดที่แตกต่างกัน น้ำต่างอุณหภูมิสามารถให้ผลที่แตกต่างกันออกไปด้วย