วิธีการทำความสะอาดที่นอน แบบแยกชั้น

  • ถอดผ้าปูที่นอน ของคุณออกก่อนเป็นอันดับแรก แล้วแยกซักทำความสะอาด
  • ที่นอน และที่นอน Topper นั้นควรแยกทำความสะอาดเช่นกัน เพราะที่นอน และที่นอน Topper นั้นมีความแตกต่างกันพอสมควร การทำความสะอาดจึงจำเป็นต้องแยกทำความสะอาด
  • ทำการไล่ดูดฝุ่นที่นอน และที่นอน Topper ตามลำดับ เพื่อกำจัดฝุ่น ไรฝุ่น เศษสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ตกค้างอยู่บนที่นอน ให้ออกไปให้หมด โดยแนะนำให้ดูดเอาฝุ่นตามซอกมุมของที่นอนอย่างละเอียด รวมถึงบริเวณใต้เตียงและบริเวณที่ซ้อนทับกันของที่นอน และที่นอน Topper ซึ่งมักจะมีฝุ่นอยู่เยอะมากๆ
  • หากที่นอน หรือที่นอน Topper ของคุณ มีคราบเปียกชื้นเกิดขึ้น ให้รีบเอาผ้ามาซับออกให้ได้มากที่สุด ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดคราบ (มีหลายสูตร สามารถค้นหาได้จากอินเตอร์เน็ต สำหรับวิธีการจัดการกับคราบประเภทต่างๆ)
  • หากจำเป็นต้องใช้น้ำยาทำความสะอาด ควรใช้ให้น้อยที่สุด เพราะที่นอน หรือที่นอน Topper ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตาม ไม่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถเปียกชื้นได้มากนัก ดังนั้นจึงควรใช้น้ำยาทำความสะอาดเท่าที่จำเป็น และหลีกเลี่ยงการทำให้ที่นอนเปียกชื้น
  • เบกกิ้งโซดา เป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับการจัดการกับคราบและความเปียกชื้นบนที่นอน และที่นอน Topper ของคุณได้ดีมากที่สุด
  • เมื่อทำความสะอาดที่นอนแล้ว จงทำให้แน่ใจว่าที่นอนแห้งดีพอสำหรับการใช้งานโดยการตากแดดหรือผึ่งลม ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทไม่ต่ำกว่า 3-6 ชั่วโมง (หรือจนกว่าจะแห้ง)