สร้างกลิ่นหอมที่ดีที่สุดให้กับห้องนอนของคุณ

  • กำจัดขยะในห้องนอนของคุณก่อนเป็นอันดับแรก เพราะขยะนี่แหละที่เป็นตัวการทำให้เกิดกลิ่นอับ และกลิ่นเหม็นในห้องนอนของคุณ ดังนั้นหมั่นกำจัดขยะในห้องนอน เท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงการเปิดหน้าต่างห้องนอน เพื่อให้อากาศภายนอกถ่ายเทเข้ามา ซึ่งจะช่วยในการกำจัดกลิ่นอับ และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  • ทำความสะอาดที่นอน และที่นอน Topper ของคุณ เพราะที่นอน และที่นอน Topper ของคุณนั้นเป็นตัวการดูดซับเอากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ชั้นดี หากไม่ทำความสะอาดอยู่เสมอ มักทำให้เกิดกลิ่นอับชื้น กลิ่นเหม็นจากการใช้งาน (ซึ่งมาจากเหงื่อไคล และเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว) เมื่อทำความสะอาดแล้วอย่าลืมตากหรือผึ่งลมที่นอน ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
  • ทำความสะอาดพรม ของคุณ เพราะพรมนั้นเป็นตัวการดูดซับเอากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ชั้นดีไม่ต่างอะไรกับที่นอน และที่นอน Topper หากไม่ทำความสะอาดอยู่เสมอ มักทำให้เกิดกลิ่นอับชื้น กลิ่นเหม็นจากการใช้งาน วิธีการทำความสะอาดกลิ่นบนพรมนั้นให้เอาเบกกิ้งโซดา มาทำการโรยให้ทั่ว ปล่อยไว้ประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ จึงดูดออกด้วยเครื่องดูดฝุ่น (หรือหากเป็นพรมที่สามารถซักทำความสะอาดได้ ให้ซักทำความสะอาดไปเลย)
  • เทียนหอม เป็นอุปกรณ์สำคัญ ในการช่วยสร้างกลิ่นหอมอ่อนๆ ให้กับห้องนอนของคุณได้
  • หากเป็นไปได้ คุณสามารถเพิ่มช่องสำหรับการระบายอากาศเพิ่มในห้องนอนได้ เช่น การเจาะเพิ่มช่องสำหรับระบายอากาศโดยตรง เพื่อติดตั้งพัดลมระบายอากาศ หรือการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในห้อง ก็สามารถสร้างกลิ่นที่ดีในห้องนอนได้เช่นกัน