ขั้นตอนการกำจัดสารพิษในบ้าน ด้วยวิธีการธรรมชาติ ตอนที่ 1

  • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน หรือที่นอน ที่นอน Topper ที่ผลิตจากธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นที่นอน Topper แบบขนสัตว์ หรือที่นอนยางพารา เพราะที่นอนที่ผลิตจากใยธรรมชาติ มักไม่มีส่วนประกอบที่อาจก่อให้เกิดสารพิษ หรือการระคายเคืองได้เหมือนกับที่นอน ที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์นั่นเอง นอกจากนั้นสำหรับเครื่องนอนชิ้นอื่นๆ ถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะเลือกประเภทเส้นใยธรรมชาติด้วยเช่นกัน
  • การถอดรองเท้าที่ใช้นอกบ้านออก แล้วเปลี่ยนเป็นรองเท้าสำหรับใช้ในบ้านโดยเฉพาะ ก็สามารถป้องกันการสะสมของสารพิษได้ เพราะรองเท้าสามารถที่จะเหยียบเอาสารพิษจากนอกบ้านเข้ามาได้ เช่น ยาฆ่าแมลง ฝุ่น ควัน เป็นต้น
  • กำจัดฝุ่นในบ้านของคุณให้สิ้นซาก เพราะมันอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดสารพิษในบ้านคุณได้ เช่น ฝุ่นจากการเผาไหม้และสารเคมี เป็นต้น นอกจากนั้นการทำความสะอาดเครื่องนอน เช่น ฟูกนอน ที่นอน และที่นอน Topper เป็นประจำ จะลดการสะสมของฝุ่นทุกประเภทในห้องนอนได้เป็นอย่างดี
  • เลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ใช่พลาสติก หรือมีส่วนประกอบเป็นพลาสติกน้อยที่สุด เช่น แก้วน้ำ อาจจะเปลี่ยนจากแก้วพลาสติกมาเป็นแก้วแบบเซรามิก ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในบ้านมากกว่า นอกจากนั้นหากเป็นไปได้ควรเลือกใช้ถุงพลาสติกในบ้าน แล้วเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษหรือถุงผ้าแทนจะดีกว่า
  • เปิดหน้าต่างไว้เสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งการทำให้อากาศถ่ายเท สามารถช่วยกำจัดสารพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในบ้านได้ เช่น การทำอาหาร ซึ่งมักจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ออกมา เป็นต้น