5 เครื่องดื่ม ที่ไม่ควรเอาไปดื่มบนที่นอน อย่างเด็ดขาด

  • ชา โดยเฉพาะชานม ไม่ควรนำไปดื่มบนที่นอน อย่างเด็ดขาด (โดยเฉพาะคนที่ใช้ที่นอน Topper) เพราะอาจเกิดคราบ ติดแน่นบนที่นอนได้ง่าย (เช่น ดื่มแล้วอาจหยด หรือหกเลอะที่นอน) และคราบชานั้นเป็นคราบที่ทำความสะอาดได้ยาก เพราะมันจะซึมลงบนเนื้อที่นอน และที่นอน Topper ได้ง่ายมากๆ นั่นเอง
  • กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่ห้ามดื่มบนที่นอนอีกเช่นกันครับ โดยเหตุผลแล้วเหมือนกับคราบชานั่นเอง คือคราบกาแฟเป็นคราบติดแน่น ยากที่จะทำความสะอาด ดังนั้นอย่าให้มันหกเลอะที่นอน ที่นอน Topper เลยจะดีกว่า
  • น้ำเย็น น้ำเย็นแบบปกติที่ดื่มๆ กัน ก็ไม่ควรที่จะเอาไปดื่มบนที่นอนเช่นกันนะครับ เพราะว่ามักจะหยดลงบนที่นอนได้ง่าย ซึ่งน้ำจะไปสะสมในที่นอนจนทำให้เกิดความชื้น และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้นั่นเอง
  • น้ำหวาน หรือน้ำอัดลม อันนี้มักก่อให้เกิดคราบติดแน่นบนที่นอนได้เช่นกัน เพราะส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ำตาล เป็นหลัก โดยน้ำตาลนั้นจะติดแน่นบนเส้นใยของที่นอนอย่างคาดไม่ถึง (รวมถึงเป็นตัวการล่อแมลงต่างๆ ให้เข้ามาในห้องนอนของคุณด้วย) น้ำหวานที่ผสมสี ยังสามารถเกิดคราบสกปรกที่ซักออกได้ยากบนที่นอน หรือที่นอน Topper ของคุณอีกด้วย
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ให้ผลเช่นเดียวกับน้ำอัดลมหรือน้ำหวาน นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่ถึงประสงค์ได้ง่ายๆ ดังนั้นไม่ควรดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้เลย ถ้าอยู่บนที่นอน (เช่น อาจจะดื่มเบียร์ ระหว่างดูโทรทัศน์ในห้องนอน เป็นต้น)