3 เทคนิคการเลือกเครื่องดูดฝุ่น สำหรับทำความสะอาดที่นอน Topper ของคุณ

  • ก่อนอื่นให้ทำการพิจารณากำลังของเครื่องดูดฝุ่นก่อนครับ เพราะคุณควรรู้ว่า บนที่นอนหรือที่นอน Topper นั้น จะไม่มีพื้นผิวที่เหมือนกับพื้นบ้าน และมีซอกมุมสำหรับการสะสมฝุ่นได้ง่ายกว่า (พูดง่ายๆ ก็คือฝุ่นมักเกาะบนเครื่องนอนได้ดีกว่าบนพื้น) ดังนั้นการพิจารณาเลือกเครื่องดูดฝุ่น ควรดูที่แรงดูดของเครื่องก่อนเป็นหลัก โดยปกติแล้วควรเลือกเครื่องดูดฝุ่นที่มีกำลังมอเตอร์สูง 20,000 รอบต่อนาทีขึ้นไป จึงจะมีประสิทธิภาพดีพอสำหรับการทำความสะอาดฝุ่นบนเครื่องนอน หรือโซฟาของคุณครับ
  • พิจารณาในเรื่องของการทำความสะอาด ในการดูดฝุ่น แต่ไม่ทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายมากเกินไป เพราะระหว่างการทำความสะอาดที่นอน หรือที่นอน Topper คุณจำเป็นที่จะต้องตีที่นอน เพื่อให้ฝุ่นที่จับบนที่นอน ฟุ้งกระจายออกมา ดังนั้นหากมีเครื่องดูดฝุ่น ที่ช่วยให้ดูดฝุ่นระหว่างการฟุ้งกระจายนี้ได้สะดวก ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาดที่นอน หรือที่นอน Topper ของคุณได้นั่นเอง
  • พิจารณาถึงการกักเก็บฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นที่ดีควรมีระบบการเก็บฝุ่น ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น รวมถึงสามารถถอดออกและประกอบเข้าในตัวเครื่องได้อย่างสะดวก มากพอสำหรับการนำเอาฝุ่นไปทิ้ง นอกจากนั้น หากเป็นไปได้ควรเลือกเครื่องดูดฝุ่นประเภทที่มีถุงเก็บฝุ่นอนุภาคเล็ก ซึ่งจะช่วยกักเก็บฝุ่นที่ดูดมาแล้วจากส่วนต่างๆ ของห้อง หรือบ้านได้ดีกว่าถุงเก็บฝุ่นทั่วไปนั่นเอง