5 เหตุผลที่คุณไม่ควรทำความสะอาดที่นอน หรือที่นอน Topper บ่อยเกินไป

  • การทำความสะอาดที่นอน หรือที่นอน Topper นั้นมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องทำความสะอาดพร้อมกับกับเครื่องนอนทั้งหมด เช่น ผ้าปูที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่มเป็นต้น ซึ่งไม่เหมาะกับการทำความสะอาดบ่อยครั้งเกินไป จำนวนครั้งที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่นอน หรือที่นอน Topper คือสัปดาห์ละครั้งไม่เกินนี้ครับ
  • การทำความสะอาดที่นอน และที่นอน Topper บ่อยเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของที่นอนได้ เพราะกระบวนการทำความสะอาดจะต้องมีทั้งการใช้สารเคมี (หรือน้ำยาทำความสะอาด) การขัดเพื่อกำจัดคราบ และการตากแดดหรือผึ่งลมที่นอน หลังการทำความสะอาด ดังนั้นหากทำความสะอาดที่นอนบ่อยครั้งเกินไป มักส่งผลกระทบต่อคุรภาพของที่นอนในระยะยาวได้
  • ในปัจจุบันมีที่นอน Topper ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีมากขึ้น ทำให้เกิดความสกปรกได้ยากเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดบ่อยครั้งเกินไป
  • ในปัจจุบันมีเครื่องนอน ที่ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันความสกปรกโดยตรง เช่น ผ้าคลุมที่นอน หรือที่นอน Topper ที่จะมีลักษณะเป็นผ้าพลาสติก ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ที่นอนสกปรกจากทั้งคราบสกปรก และความชื้น ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดที่นอนบ่อยครั้งเกินไป เมื่อใช้ผ้าประเภทนี้ในการป้องกันที่นอน หรือที่นอน Topper ของคุณ
  • สำหรับที่นอน หรือที่นอน Topper บางประเภทนั้นไม่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดบ่อยครั้งเกินไปอยู่แล้ว (เช่น ที่นอนประเภทเส้นใยธรรมชาติ) เพราะมักทำให้เส้นใยเกิดความเสียหายได้ง่ายนั่นเอง