เทคนิคการดูแลที่นอน Topper ฟูก Futon

  • เลือกใช้ที่นอน Topper แบบฟูก ร่วมกับผ้าปูที่นอนเสมอ โดยเฉพาะที่นอน Futon แบบญี่ปุ่น ที่มีราคาค่อนข้างแพงนั้นย่อมเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ที่คุณจะต้องเลือกผ้าปูที่นอน มาป้องกันที่นอนของคุณ ในเวลาใช้งานด้วย การเลือกผ้าปูที่นอน เน้นว่าให้สามารถป้องกันคราบและความชื้นได้ง่าย รวมถึงสามารถที่จะซักทำความสะอาดได้ไม่ยากด้วย (เพราะต้องซักบ่อย อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง)
  • หาโอกาสในการผึ่งหรือตากแดดที่นอนบ้าง เพราะอย่าลืมว่าที่นอน Topper แบบฟูก ไม่ว่าจะเป็นฟูกธรรมดาหรือ Futon ก็สามารถที่จะเก็บความชื้นได้ดี (โดยเฉพาะบ้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ) ความชื้นสามารถนำมาซึ่งปัญหาหลายอย่างเช่น กลิ่น เชื้อรา เป็นต้น ดังนั้นควรหมั่นผึ่งลมหรือตากแดดที่นอนของคุณเสมอเพื่อกำจัดและป้องกันปัญหาดังกล่าว
  • ไม่แนะนำให้ใช้ที่นอน Topper Futon กับห้องนอนที่ไม่มีเตียง หรือไม่ควรวางใช้งานกับพื้น (แม้จะมีฟูกนอนหลักรองรับอยู่ก็ตาม) สาเหตุก็เพราะว่าที่นอนประเภทนี้นั้นเป็นที่นอนที่สะสมฝุ่นและความสกปรกได้ง่าย ยิ่งคุณวางจำแหน่งของที่นอนไว้ต่ำมากเท่าไหร่ โอกาสในการสะสมฝุ่นและความสกปรกนั้นยิ่งมีมากขึ้นนั่นเอง ดังนั้น ที่นอนประเภท Futon ควรใช้งานร่วมกับเตียงนอนเป็นหลักจะดีที่สุด
  • พลิกที่นอน Topper Futon เป็นประจำทุกเดือน เพราะเส้นใยของฟูกนั้นสามารถเสียหายจากการถูกกดทับด้านเดียวได้นานๆ ดังนั้นเพื่อยืดอายุการใช้งาน ควรพลิกที่นอนเสมอนั่นเองครับ (สำหรับที่นอนใหม่การพลิกด้านสัปดาห์ละครั้ง จะทำให้ที่นอนนิ่มลงได้เร็วอีกด้วย)