เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อกำจัดเรือดในที่นอน และในบ้านของคุณเอง

  • อันดับแรกเลย ให้เตรียมความพร้อมโดยการอย่าเคลื่อนย้ายเครื่องนอน(เช่นที่นอน ที่นอน Topper หมอน หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ) ออกไปจากห้องอย่างเด็ดขาด เพราะนั่นจะทำให้การตรวจจับ หรือทำลายยากขึ้น เนื่องจากตัวเรือดสามารถเคลื่อนตัวไปยังส่วนต่างๆ ของบ้านได้ กรณีที่คุณอาศัยในหอพัก หรืออพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม อาจจำเป็นต้องแจ้งไปยังผู้ดูแล เพื่อให้เข้ามาจัดการกับปัญหา ก่อนที่ปัญหาดังกล่าวจะลุกลามจนแก้ไขได้ยาก
  • หากคุณมีสัตว์เลี้ยง เช่น หมาหรือแมว ควรทำการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกไปก่อน เพราะตัวเรือดสามารถที่จะรบกวนสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ (แม้มันจะชอบเลือดของมนุษย์มากกว่าสัตว์เลี้ยงก็ตาม) ทั้งนี้ คุณอาจจะต้องทำความสะอาดส่วนของสัตว์เลี้ยงอยู่อาศัยด้วย เพราะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการแฝงตัวของตัวเลือดตามเบาะนอน หรือที่นอน หรือในบ้านสัตว์เลี้ยงได้เช่นกัน และจนกว่าจะจัดการกับปัญหาได้ อย่าเอาสัตว์เลี้ยงกลับมาอาศัยจุดเดิม
  • จัดการติดต่อไปยังผู้ให้บริการกำจัดแมลง (แม้ว่าคุณจะสามารถจัดการกับตัวเรือดเองได้ แต่แนะนำว่าควรเลือกใช้บริการจากมืออาชีพจะครบวงจรกว่า) เพื่อให้เข้ามาจัดการและดูแลปัญหาอย่างทั่วถึง ในทุกจุดเสี่ยงของบ้าน ทั้งนี้ สำหรับค่าบริการจะตกประมาณ 10,000 บาทขึ้นไป ในการจัดการกับตัวเรือดอย่างครบวงจร ทั้งการไล่ดูตามเครื่องนอน หรือ ที่นอน ที่นอน Topper และการฉีดพ่นน้ำยาสำหรับการกำจัดตัวเรือด (แต่ส่วนใหญ่การปฏิบัติการกำจัดตัวเรือด จะเน้นที่ห้องนอนเป็นหลัก เพราะตัวเรือดมักอาศัยในห้องนอนมากกว่าห้องอื่นๆ ของตัวบ้าน)